Inovācijas atbalsta struktūru datubāze |

11 December 2018
Namedays Valdis, Voldemārs, Valdemārs x

Inovācijas atbalsta struktūru datubāze

Sorry, this entry is only available in Latvian.

Nosaukums Tālrunis Epasts Mājas lapa Statuss Reģions
Auces biznesa inkubators 37163745339 kristine.ozolina@dome.auce.lv n/d Biznesa Inkubatori Zemgale
Gailīšu biznesa inkubators 371639221958 gailisi@bauska.lv n/d Biznesa Inkubatori Zemgale
Aknīstes biznesa inkubators 37129441918 garsene.andris@navigator.lv n/d Biznesa Inkubatori Zemgale
Elejas biznesa inkubators 37129422235 Rolands.koindziogli@gmail.com vai elejaspp@jelgavasnovads.lv n/d Biznesa Inkubatori Zemgale
JIC Jelgabas Biznesa Inkubators - Aizkraukles nodaļa 37120044784 ieva.korne@jic.lv www.jic.lv Biznesa Inkubatori Zemgale
Neretas biznesa inkubators 37129494419 admin@neretvsk.apollo.lv n/d Biznesa Inkubatori Zemgale
JIC Jelgavas Biznesa Inkubators - Jēkabpils nodaļa 37120044767 matiss.kreslins@jic.lv www.jic.lv Biznesa Inkubatori Zemgale
Bauskas Industriālāis un loģistikas parks 37163922233 llze.tijone@bauska.lv www.bauska.lv Biznesa un Tehnoloģiskie parki/centri Zemgale
JIC Jelgavas Biznesa Inkubators - Jelgavas/Dobeles nodaļa 37163048746 agris@jic.lv www.jic.lv Biznesa Inkubatori Zemgale
Jēkabpils kokapstrādes uzņēmējdarbības parks 37129288280 n/d n/d Biznesa un Tehnoloģiskie parki/centri Zemgale
Eirkel biznesa parks 37163048482 eirkel@apollo.lv www.eirkel.lv Biznesa un Tehnoloģiskie parki/centri Zemgale
Līvānu novada Lauku attīstības daļa 37165307254 dominiks.jauja@livani.lv n/d Pašvaldību attīstības departamenti Latgale
NP Jelgavas Biznesa Parks 37163094227 arta.nordmane@industrial-park.lv, www.industrial-park.lv Biznesa un Tehnoloģiskie parki/centri Zemgale
Latgales mākslas un amatniecības centrs 37165381855 lmac@livani.lv www.latgalesamatnieki.lv Pašvaldību attīstības departamenti Latgale
Daugavpils novada domes Īpašuma apsaimniekošanas un uzņēmējdarbības veicināšanas nodaļa 37165476739 vasilisa.pudovkina@dnd.lv n/d Pašvaldību attīstības departamenti Latgale
Daugavpils pilsētas dome: Biznesa attīstības nodaļa 37165476801 vladimirs.nadezdins@daugavpils.lv n/d Pašvaldību attīstības departamenti Latgale
Aglonas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centrs 37129907423 inara.grazule@aglona.lv www.aglona.lv Pašvaldību attīstības departamenti Latgale
Lauku konsultāciju un izglītības centrs 37165423736 daugavpils@llkc.lv www.llkc.lv Informācijas centri Latgale
Daugavpils Universitātes tehnoloģiju pārneses punkts 37129482227 tpk@du.lv, elizabete.vilcane@du.lv www.du.lv Inovācijas un tehnoloģiju pārneses centri Latgale
Latgales plānošanas reģiona struktūrfondu informācijas centrs 37165423801 rsic@latgale.lv www.latgale.lv Informācijas centri Latgale
Biznesa inkubators Ideju Viesnīca Balvi 37128686843 balvi@prototips.lv www.idejuviesnica.lv Biznesa inkubatori Latgale
Biznesa inkubators Ideju Viesnīca Līvāni 37165307800 zane.gaiduka@livani.lv www.idejuviesnica.lv. Www.liic.lv Biznesa inkubatori Latgale
Biznesa inkubators Ideju Viesnīca Preiļi 37165321553 ineta.liepniece@preili.lv www.idejuviesnica.lv. Www.preili.lv Biznesa inkubatori Latgale
Biznesa inkubators Ideju Viesnīca Rēzekne 37164605880 latc@prototips.lv www.idejuviesnica.lv Biznesa un Tehnoloģiskie parki/centri Latgale
Rēzeknes Speciālā ekonomiskā zona (SEZ) 37164625941 info@rsez.lv www.rsez.lv Finansu institūcijas Latgale
Hipotēku banka 37165427931 80000100@hipo.lv www.hipo.lv, www.altum.lv Finansu institūcijas Latgale
Hipotēku banka 37164473967 80000100@hipo.lv www.hipo.lv, www.altum.lv Finansu institūcijas Latgale
Hipotēku banka 37164624530 80000100@hipo.lv www.hipo.lv, www.altum.lv Finansu institūcijas Latgale
Rēzeknes Uzņēmēju biedrība 37164633423 biedrība@e-apollo.lv n/d Biedrības, NVO Latgale
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Daugavpils nodaļa 37165425114 daugavpils@chamber.lv www.chamber.lv Biedrības, NVO Latgale
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Rēzeknes nodaļa 37120219190 janis.sutins@chamber.lv www.chamber.lv Biedrības, NVO Latgale
Daugavpils direktoru un uzņēmēju padome 37129243492 padome@delfi.lv n/d Biedrības, NVO Latgale
Daugavpils amatnieku biedrība 37165381855 lmac@livani.lv www.latgalesamatnieki.lv Biedrības, NVO Latgale
Latgales reģiona attīstības aģentūra 37165428111 info@latgale.lv www.latgale.lv Attīstības aģentūras Latgale
Uzņēmīgo sieviešu klubs “SENTIO” 37129400511 sentio@inbox.lv n/d Biedrības, NVO Latgale
Hipotēku banka 37164222860 80000100@hipo.lv www.hipo.lv, www.altum.lv Finansu institūcijas Vidzeme
Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts 37164130162 pr_sel@apollo.lv www.priekuliselekcija.lv Institūti Vidzeme
Vidzemes augstskola 37164207230 info@va.lv www.va.lv Institūti Vidzeme
Vides risinājumu institūts 37164127951 lidlauks@videsinstituts.lv www.videsinstituts.lv Institūti Vidzeme
Vidzemes reģionālā enerģētikas aģentūra 37126118716 vrea@vrea.lv www.vrea.lv Attīstības aģentūras Vidzeme
Vidzemes plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centrs 37128379216 janis@aluksne.lv www.vidzeme.lv Informācijas centri Vidzeme
Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs 37120229931 pauls.irbins@dome.cesis.lv www.vidzeme-innovation.lv Informācijas centri Vidzeme
Lauku partnerība "No Salacas līdz Rūjai" n/d vidzeme@llkc.lv www.nosalacaslidzrujai.lv Biedrība,NVO Vidzeme
Lauku partnerība Ziemeļgauja 37164720324 ruta.zepa@apollo.lv www.zgauja.lv Biedrība,NVO Vidzeme
Cēsu rajona lauku partnerība 37129782159 maris@partneriba.lv www.partneriba.lv Biedrība,NVO Vidzeme
Madonas novada fonds 37164822317 mnf@inbox.lv www.madona.lv Biedrība,NVO Vidzeme
Lauku partnerība Sateka 37128628478 sarmite.krisane@vidzeme.lv www.sateka.lv Biedrība,NVO Vidzeme
Vidzemes lauku partnerība "Brasla" 37126499057 magonel@inbox.lv www.partneriba-brasla.lv Biedrība,NVO Vidzeme
Abulas lauku partnerība 37126453196 n/d www.smiltene.lv Biedrība,NVO Vidzeme
Alūksnes lauku partnerība 37164322236 santa.harjo@aluksne.lv www.aluksne.lv Biedrība,NVO Vidzeme
Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kamera, Valmieras nodaļa 37164235320 valmiera@chamber.lv www.chamber.lv Biedrība,NVO Vidzeme
Biznesa inkubatora "Magnus" filiāle Madonā 37129294245 dace@magnus.lv www.magnus.lv Biznesa Inkubatori Vidzeme
Darba devēju konfederācijas reģionālā struktūra Cēsīs 37164279060 jolanta@lddk.lv www.lddk.lv Biedrība,NVO Vidzeme
Biznesa inkubators "Magnus" 37164122707 info@magnus.lv www.magnus.lv Biznesa Inkubatori Vidzeme
Valmieras Biznesa un inovāciju inkubators Gulbenes filiāle 37164250880 elina@vbii.lv www.vbii.lv Biznesa Inkubatori Vidzeme
Valmieras Biznesa un inovāciju inkubators 37164250880 elina@vbii.lv www.vbii.lv Biznesa Inkubatori Vidzeme
Ventspils pilsētas dome 37167027386 Kristine.Krasovska@ventspils.gov.lv www.ventspils.lv Pašvaldību attīstības departamenti Kurzeme
Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļa 37163225725 liga.arberga@talsi.lv www.talsi.lv Pašvaldību attīstības departamenti Kurzeme
Ventspils novada pašvaldības Atīistības nodaļa 37163629459 ginta.roderte@ventspilsnd.lv n/d Pašvaldību attīstības departamenti Kurzeme
Saldus novada dome 37163807902 sarmite.ozolina@saldus.lv www.saldus.lv Pašvaldību attīstības departamenti Kurzeme
Skrundas novada pašvaldības Attīstības komiteja 37163331555 dome@skrunda.lv www.skrunda.lv Pašvaldību attīstības departamenti Kurzeme
Rojas novada pašvaldības Attīstības nodaļa 37163220840 agnese.veckagane@roja.lv; ligita.snore@roja.lv www.roja.lv Pašvaldību attīstības departamenti Kurzeme
Pāvilostas novada Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un saimniecisko lietu komiteja 37163498261 dome@pavilosta.lv www.pavilosta.lv Pašvaldību attīstības departamenti Kurzeme
Priekules novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļa 37163497939 modris.baumanis@priekulesnovads.lv www.priekule.lv Pašvaldību attīstības departamenti Kurzeme
Liepājas pilsētas dome 37163404758 liepajadome@liepaja.lv www.liepaja.lv Pašvaldību attīstības departamenti Kurzeme
Nīcas novada pašvaldība 37163484557 dzintra.biteniece@nica.lv www.nica.lv Pašvaldību attīstības departamenti Kurzeme
Grobiņas novada dome 37163459158 janis.dome@apollo.lv www.grobiņa.lv Pašvaldību attīstības departamenti Kurzeme
Kuldīgas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības atbalsta komisija 37163350100 dace.jansone@kuldiga.lv www.kuldiga.lv Pašvaldību attīstības departamenti Kurzeme
Aizputes novada pašvaldības Attīstības komiteja 37163459145 gita@aizpute.lv www.aizpute.lv Pašvaldību attīstības departamenti Kurzeme
Dundagas novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļa 37163237857 dome@dundaga.lv www.dundaga.lv Pašvaldību attīstības departamenti Kurzeme
Hipotēku banka 37163623724 80000100@hipo.lv www.hipo.lv, www.altum.lv Finansu institūcijas Kurzeme
Hipotēku banka 37163426493 80000100@hipo.lv www.hipo.lv, www.altum.lv Finansu institūcijas Kurzeme
Kurzemes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts 37126838344 natalja.jarohnovica@venta.lv www.venta.lv Inovācijas un tehnoloģiju pārneses centri Kurzeme
Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs Ventspils nodaļa 37163662721 alfons.speks@llkc.lv www.llkc.lv Informācijas centri Kurzeme
Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs Talsi nodaļa 37163291908 alfons.speks@llkc.lv www.llkc.lv Informācijas centri Kurzeme
Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs Saldus nodaļa 37163822480 anita.berzina@llkc.lv www.llkc.lv Informācijas centri Kurzeme
Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs Liepājas nodaļa 37163481216 anita.berzina@llkc.lv www.llkc.lv Informācijas centri Kurzeme
Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs Kuldīgas nodaļa 37163323447 zigrida.paniznika@llkc.lv www.llkc.lv Informācijas centri Kurzeme
Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācija centrs 37163807276 Sandra.fridrihsone@kurzemesregions.lv www.saldus.lv Informācijas centri Kurzeme
Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 37163629661 ivars.eglajs@vatp.lv www.vatp.lv Biznesa un Tehnoloģiskie parki/centri Kurzeme
VATP Biznesa inkubators Ventspils filiāle 37163629661 info@vatp.lv www.vatp.lv Biznesa Inkubatori Kurzeme
Kurzemes Biznesa inkubators SIA 37163428836 info@kbi.lv www.kbi.lv Biznesa Inkubatori Kurzeme
VATP Biznesa inkubators Talsu filiāle 37163286002 baiba.lorence@vatp.lv www.vatp.lv Biznesa Inkubatori Kurzeme
Kurzemes Biznesa inkubators SIA Saldus filiāle 37163823267 sintija@kbi.lv www.kbi.lv Biznesa Inkubatori Kurzeme
Kurzemes Biznesa inkubators SIA Kuldīgas filiāle 37163350204 madara@kbi.lv www.kbi.lv Biznesa Inkubatori Kurzeme
Talsu komersantu klubs (TKK) 37129206520 talsukomersantuklubs@inbox.lv n/d Biedrības, NVO Kurzeme
Biedrība "Vassa" 37129521570 das@apollo.lv n/d Biedrības, NVO Kurzeme
Latvijas uzņēmēji 37128607220 info@uznemeji.lv www.uznemeji.lv Biedrības, NVO Kurzeme
Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera, Liepājas nodaļa 37163429019 liepaja@chamber.lv www.chamber.lv Biedrības, NVO Kurzeme
DIVA ROSA 37163429804 n/d n/d Biedrības, NVO Kurzeme
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera Ventspils nodaļa 37163625658 ventspils@chamber.lv www.chamber.lv Biedrības, NVO Kurzeme
„Biznesa un profesionālo sieviešu Klubs – BPW KURZEME" 37129464979 bpw.kurzeme@inbox.lv n/d Biedrības, NVO Kurzeme
Latvijas Republikas Patentu valde 37167099600 guntis.ramans@lrpv.gov.lv www.lrpv.lv Valsts Pārvalde Rīga
Latvijas Republikas Ekonimikas ministrija 37167013101 pasts@em.gov.lv www.em.gov.lv Valsts Pārvalde Rīga
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 37167226209 pasts@izm.gov.lv www.izm.gov.lv Valsts Pārvalde Rīga
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija 37167016201 ligita.davidova@mfa.gov.lv www.mfa.gov.lv Valsts Pārvalde Rīga
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 37167105800 pad@riga.lv www.rdpad.lv Pašvaldību attīstības departamenti Rīga
Tukuma novada domes Attīstības departaments 37163122231 anita.selunda@tukums.lv www.tukums.lv Pašvaldību attīstības departamenti Rīga
Ogres novada domes Attīstības nodaļa 37165022171 jana.briede@ogresnovads.lv www.ogre.lv Pašvaldību attīstības departamenti Rīga
Olaines novada domes Attīstības daļa 37167895700 olainep@apollo.lv www.olaine.lv Pašvaldību attīstības departamenti Rīga
Ķekavas novada pašvaldība/ attīstības daļa 37167847157 astrida.vitola@kekava.lv www.kekava.lv Pašvaldību attīstības departamenti Rīga
Limbažu novada domes attīstības un projektu daļa 37164020416 girts.ieleja@limbazi.lv www.limbazi.lv Pašvaldību attīstības departamenti Rīga
Jūrmalas domes Ekonomikas un attīstības nodaļa 37167093850 ligita.mazina@jpd.gov.lv www.jurmala.lv Pašvaldību attīstības departamenti Rīga
Carnikavas novada domes attīstības un plānošanas nodaļa 37167993388 edgars.pudzis@carnikava.lv www.carnikava.lv Pašvaldību attīstības departamenti Rīga
Ādažu novada domes attīstības un informācijas nodaļa 37167895700 kristine.zukovska@adazi.lv www.adazi.lv Pašvaldību attīstības departamenti Rīga
RTU Neorganiskās ķīmijas institūts 37167944711 nki@nki.lv www.nki.lv Institūti Rīga
LU Polimēru mehānikas institūts 37167552348 polmech@pmi.lv www.pmi.lv Institūti Rīga
LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts 37167034885 lumbi@lanet.lv www.lu.lv/mbi Institūti Rīga
LU Ķīmiskās fizikas institūts institūts 37167033875 donats.erts@lu.lv www.kfi.lu.lv Institūti Rīga
LU Fizikas institūts 37167944700 fizinst@sal.lv www.ipul.lv Institūti Rīga
LU Bioloģijas institūts 37167944988 office@email.lubi.edu.lv www.lubi.edu.lv Institūti Rīga
LU Cietvielu fizikas institūts 37167187816 ISSP@cfi.lu.lv www.cfi.lu.lv Institūti Rīga
LU Astronomijas institūts 37167552348 astra@latnet.lv www.astr.lu.lv Institūti Rīga
LLU Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskais institūts "Sigra" 37167976307 sigra@lis.lv www.sigra.lv Institūti Rīga
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" 37167942555 inst@silava.lv www.silava.lv Institūti Rīga
Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts 37167553063 koks@edi.lv www.kki.lv Institūti Rīga
Latvijas Organiskās sintēzes institūts 37167014801 sinta@osi.lv www.osi.lv Institūti Rīga
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs 37167808200 bmc@biomed.lu.lv bmc.biomed.lu.lv Institūti Rīga
RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs 37167089137 laila.elina@rtu.lv www.rtu.lv Inovāciju&Tehnoloģiju pārneses centri Rīga
RSU Zinātnes departaments Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts 37167409151 linda.gabrusenoka@rsu.lv tpk.rsu.lv Inovāciju&Tehnoloģiju pārneses centri Rīga
RSU Medicīnas un aparātbūves inovāciju centrs 37167542184 evita.romanovska@rsu.lv www.rsu.lv/medicinas-aparatbuves-inovaciju-centrs Inovāciju&Tehnoloģiju pārneses centri Rīga
Latvijas Universitātes Inovāciju centrs 37167034414 matiss.neimanis@lu.lv www.lu.lv Inovāciju&Tehnoloģiju pārneses centri Rīga
Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina inovāciju un tehnoloģiju laboratorija 37167332202 aija.freimane@lma.lv www.lma.lv Inovāciju&Tehnoloģiju pārneses centri Rīga
Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs 37167559820 dace.grinberga@rpr.gov.lv www.rpr.gov.lv Informācijas centri Rīga
Eiropas Savienības māja 37167085445 Gunita.Eberte@esmaja.lv www.esmaja.lv Informācijas centri Rīga
Zaļās gaismas investīcijas (ZGI) 37167212324 zgi@zgi.lv www.zgi.lv Finansu institūcijas Rīga
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle 37167096096 info@nordea.lv www.nordea.lv Finansu institūcijas Rīga
PriBalt Capital 37122003552 rihards.svelpe@pribalt.com www.pribalt.lv Finansu institūcijas Rīga
NCH Advisors n/d nch@nchriga.lv www.domass.lv Finansu institūcijas Rīga
Latvijas Riska kapitāla asociācija n/d info@lvca.lv www.lvca.lv Finansu institūcijas Rīga
Latvijas Privāto Investoru asociācija 37167606110 info@biznesaengeli.lv www.biznesaengeli.lv Finansu institūcijas Rīga
Latvijas Garantiju aģentūra 37167216081 lga@lga.lv www.lga.lv Finansu institūcijas Rīga
Latvijas Biznesa eņģeļu biedrība" 37129203624 dairis.calitis@gmail.com n/d Finansu institūcijas Rīga
Hanseatic Capital Latvija 37129438364 n/d www.hanseaticcapital.net Finansu institūcijas Rīga
Hipotēku banka 37167774467 80000100@hipo.lv www.hipo.lv, www.altum.lv Finansu institūcijas Rīga
Eko Investors 37167843796 info@ekoinvestors.lv www.ekoinvestors.lv Finansu institūcijas Rīga
Baltcap Management Latvia 37167214226 dagnis.dreimanis@baltcap.com www.baltcap.com Finansu institūcijas Rīga
NP Industrial Village/NP Properties 37167162044 harijs.muiznieks@industrial-park.lv www.industrial-park.lv Biznesa un Tehnoloģiskie parki/centri Rīga
NP Duntes Biznesa Parks/NP Properties 37167162044 harijs.muiznieks@industrial-park.lv www.industrial-park.lv Biznesa un Tehnoloģiskie parki/centri Rīga
NP Business Centre/NP Properties 37167162000 helga.kaktina@industrial-park.lv www.industrial-park.lv Biznesa un Tehnoloģiskie parki/centri Rīga
Nordic Industrial Park/NP Properties 37163094227 arta.nordmane@industrial-park.lv www.industrial-park.lv Biznesa un Tehnoloģiskie parki/centri Rīga
Nordic Technology Park/NP Properties 37167162000 helga.kaktina@industrial-park.lv www.industrial-park.lv Biznesa un Tehnoloģiskie parki/centri Rīga
Latvijas darba devēju konfederācija 37165233011 zanda@lddk.lv www.lddk.lv Biedrības, NVO Zemgale
Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera, Jelgavas reģionālā nodaļa 37128646086 jelgava@chamber.lv www.chamber.lv Biedrības, NVO Zemgale
Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera, Jēkabpils reģionālā nodaļa 37128336397 jekabpils@chamber.lv www.chamber.lv Biedrības, NVO Zemgale
Lauku partnerība "Sēlija" 37165236604 sk_medvecka@inbox.lv www.partneribaselija.lv Biedrības, NVO Zemgale
Lauku partnerība "Lielupe" 37126399946 lielupe@jrp.lv www.partneribalielupe.lv Biedrības, NVO Zemgale
Zemgales NVO centrs 37129802373 uldis@zemgalei.lv www.zemgalei.lv Biedrības, NVO Zemgale
Bauskas rajona lauku partnerība 37163925154 jolanta.lauva@inbox.lv www.bauskaspartneriba.lv Biedrības, NVO Zemgale
Aizkraukles lauku partnerība 37129487108 alda.paura@aizkrauklespartneriba.lv www.aizkrauklespartneriba.lv Biedrības, NVO Zemgale
Dobeles lauku partnerība 37129187113 ineta.vintere@dobelespartneriba.lv www.dobelespartneriba.lv Biedrības, NVO Zemgale
Zemgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs 37163028454 mairita.paulina@jrp.lv www.esfondi.zemgale.lv Informācijas centri Zemgale
Europe Direct informācijas centra Jelgavā 37163022751 europe.direct@jrp.lv www.edic.jrp.lv Informācijas centri Zemgale
Aizkraukles pieaugušo izglītības un inovāciju atbalsta centrs 37165133902 anita.ostrovska@aizkraukle.pasvaldiba.gov.lv www.aizkraukle.lv Informācijas centri Zemgale
Dobeles pieaugušo izglītības un biznesa atbalsta centrs 3716378139 skaidrite@pic.dobele.lv www.pic.dobele.lv Informācijas centri Zemgale
Zemgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs, Jēkabpils nodaļa 37165207419 natalija.gerasimova@zpr.gov.lv www.esfondi.zemgale.lv Informācijas centri Zemgale
Latvijas Tehnoloģiskais parks 37167089180 ltp@rtu.lv www.ltp.lv Biznesa un Tehnoloģiskie parki/centri Rīga
Latvijas Tehnoloģiskais centrs 37167557919 ltc@latnet.lv www.innovation.lv/ltc Biznesa un Tehnoloģiskie parki/centri Rīga
Rīgas Reģiona biznesa attīstības inkubators 37167315457 info@rrbai.lv www.rrbai.lv Biznesa Inkubatori Rīga
Radošo industriju inkubators Creative Andrejsala 37129226060 rihards@csala.lv www.csala.lv Biznesa Inkubatori Rīga
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Biznesa Inkubators n/d mikus.losans@lu.lv n/d Biznesa Inkubatori Rīga
Latvijas Elektrorūpniecības Biznesa Inovāciju centrs, biedrība 37167542184 lebic@lebic.lv www.lebic.lv Biedrības, NVO Rīga
ZINIS - Zināšanu un inovācijas sabiedrība 37167692319 zinis@zinis.lv www.zinis.lv Biedrības, NVO Rīga
Biedrība Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija 37129253093 valdis_freidenfelds@neonet.lv, siffa@siffa.lv www.siffa.lv Biedrības, NVO Rīga
Biedrība Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju asociācija (MASOC) 37167554825 masoc@apollo.lv www.masoc.lv Biedrības, NVO Rīga
Biedrība Līdere 37167606110 lidere@lid.lv www.lidere.lv Biedrības, NVO Rīga
Biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) 37167225595 info@chamber.lv www.chamber.lv Biedrības, NVO Rīga
Biedrība Latvijas Tehnoloģisko Parku, Centru un Biznesa Inkubatoru Asociācija (LTICA) 37167557919 ltc@latnet.lv www.innovation.lv/ltica Biedrības, NVO Rīga
Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija (LEtERA) 37167288360 letera@latnet.lv www.letera.lv Biedrības, NVO Rīga
Biedrība Latvijas Biznesa Konsultantu Asociācija 37129267840 info@lbka.lv www.biznesam.lv Biedrības, NVO Rīga
Junior Achievement - Young Enterprise Latvija 37167339656 janis@jal.lv www.jal.lv Biedrības, NVO Rīga
Valsts reģionālās attīstības aģentūra 37167079000 vraa@vraa.gov.lv www.vraa.gov.l Attīstības Aģentūras Rīga
CONNECT Latvia 37167089178 elmars_b@connectlatvia.lv www.connectlatvia.lv Biedrības, NVO Rīga
Valsts Izglītības attīstības aģentūra 37167814322 info@viaa.gov.lv www.viaa.gov.lv Attīstības Aģentūras Rīga
Rīgas Reģiona attīstības aģentūra 37167830800 office@rigaregion.lv www.rigaregion.alt.lv Attīstības Aģentūras Rīga
Rīgas Plānošanas reģions 37167226430 rpr@rpr.gov.lv www.rpr.gov.lv Attīstības Aģentūras Rīga
Ilgtspējīgas attīstības aģentūra 37167627343 birojs@iaa.lv www.iaa.lv Attīstības Aģentūras Rīga
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra/ 37167039499 liaa@liaa.gov.lv www.liaa.gov.lv Attīstības Aģentūras Rīga
Jelgavas reģionālais pieaugušo izglītības centrs, uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa 37163082101 sarmite.viksna@pic.jelgava.lv www.jrpic.lv Inovāciju&Tehnoloģiju pārneses centri Zemgale
LLU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs 371 6 30 05671 Sandra.Muizniece@llu.lv www.inovacijas.llu.lv Inovāciju&Tehnoloģiju pārneses centri Zemgale
Zemgales Reģionālā enerģētikas aģentūra(ZREA) 37163080205 zrea@zrea.lv www.zrea.lv Attīstības Aģentūras Zemgale
Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) 37 163 027 549 Dace.Vilmane@zpr.gov.lv www.zemgale.lv Attīstības Aģentūras Zemgale
LLU aģentūra "Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts" 371 67910879 uzc@delfi.lv www.llu-ltzi.lv Institūti Zemgale
LLU aģentūra "Zemkopības zinātniskais institūts" 37165197512 szc@inbox.lv www.zzi.lv Institūti Zemgale
LLU aģentūrā "Ūdenssaimniecības un zemes zinātniskais institūts" 37163025517 n/d n/d Institūti Zemgale
Latvijas Valsts Augļkopības institūts 37163722294 lvai@lvai.lv www.lvai.lv Institūti Zemgale
Meža un koksnes pētniecības institūts 371 29242363 andrejs.domkins@e-koks.lv www.e-koks.lv Institūti Zemgale
Hipotēku banka 37163928501 80000100@hipo.lv www.hipo.lv, www.altum.lv Finansu institūcijas Zemgale
Hipotēku banka 37165233722 80000100@hipo.lv www.hipo.lv, www.altum.lv Finansu institūcijas Zemgale
Biznesa inkubators Ideju Viesnīca Daugavpils 37165455617 daugavpils@prototips.lv www.idejuviesnica.lv Biznesa inkubatori Latgale
Nosaukums Tālrunis Epasts Mājas lapa Statuss Reģions

Friends and partners