Inovācija |

Sestdiena, 2024 gada 22. jūnijs
Vārda dienas svin Ludmila, Laimdots, Laimiņš x

Inovācija

Kas ir inovācija?

Latvijā pieņemtā inovācijas definīcija: „Inovācija ir process, kurā jaunas zinātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras vai citas jomas idejas, izstrādnes un tehnoloģijas tiek īstenotas tirgū pieprasītā un konkurētspējīgā produktā vai pakalpojumā.”

Pasaulē pastāv vairākas termina „inovācija” definīcijas, bet visām šīm definīcijām ir viena kopīga iezīme, kas apliecina, ka inovācija ir process.

Saskaņā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) pieņemto definīciju, inovācija tiek iedalīta:

 • Produkta inovācija. Produkta inovācija ietver jaunas vai ievērojami uzlabotas preces vai pakalpojumus. Produkta inovācija nozīmē būtiskus uzlabojumus tehniskajā specifikācijā, dažādās komponentēs un materiālos, pastāvošajās programmatūrās, lietotājdraudzīgumu vai citas funkcionālās īpašības.
 • Procesa inovācija. Procesa inovācija ietver jaunas vai ievērojami uzlabotas ražošanas vai piegādes metodes. Procesa inovācija nozīmē būtiskas izmaiņas tehnoloģijās, iekārtās un/vai programmatūrā.
 • Mārketinga inovācija. Mārketinga inovācija ietver jaunas mārketinga metodes, t.sk. būtisku izmaiņu veikšanu ne tikai ražojumu dizainā vai iepakojumā, bet arī produktu izplatīšanā, produktu izvietošanā vai izmaiņas cenu politikā.
 • Organizatoriskā inovācija. Organizatoriskā inovācija ietver jaunas organizatoriskas metodes uzņēmuma uzņēmējdarbības praksē, darba vietu organizāciju vai ārējās attiecības.

Šīs inovācijas var būt jaunas uzņēmumam / izglītības iestādei, jaunas tirgum / nozarei vai jaunas visai pasaulei (OECD, Oslo Manual, 1992).

Eiropas Komisijas Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta pētījumā „Inovācijas menedžments un zināšanās balstīta ekonomika” („Innovation Management and the Knowledge-Driven Economy” (ECSC-EC-EAEC Brussels-Luxembourg, 2004) terminam „inovācija” tiek piedāvāta šāda definīcija: „Inovācija ir veiksmīga jauninājuma (novelty) ražošana, iekļaušana un izmantošana ekonomikas vai sociālajā jomā.”

Inovācijas jēdziens pasaulē

Inovācijas jēdziena izpratne ir ļoti daudzveidīga. Lai izteiktu inovācijas būtību, pasaulē ir izveidotas simtiem inovācijas definīciju. Katra no šīm definīcijām izsaka kādu no inovācijas daudzveidīgajiem aspektiem:

 • Inovācija ir produktu un pakalpojumu uzlabošana, vienlaicīgi paplašinot arī to tirgu;
 • Inovācija ir jaunu produkcijas ražošanas, piegādes un sadales metožu ieviešana;
 • Inovācija ir uzņēmumu vadības, darba organizācijas, darba apstākļu un darbaspēka profesionalitātes līmeņa celšana;
 • Inovācija ir jauns domāšanas veids par to, kā jāattīsta bizness un kā sekmīgi komercializēt jaunas idejas un pielietot jaunas tehnoloģijas;
 • Inovācija ir veiksmīga jauna produkta vai pakalpojuma ražošana, ieviešana un izmantošana ekonomiskajā un sociālajā sfērā;
 • Inovācija ir kaut kā jauna, vēl nebijuša virzīšana tirgū vai arī kāda produkta vai pakalpojuma virzīšana jaunā tirgū, varbūt arī produkta vai pakalpojuma virzīšana tirgū jaunā, vēl nebijušā veidā;
 • Inovācija ir nepārtraukts mācīšanās, meklēšanas un pētniecības process, kurā tiek radīti jauni produkti, jauna tehnika, jaunas organizācijas formas un jauni tirgi;
 • Ja zinātne ir process, kurā nauda pārvēršas zināšanās, tad inovācija ir process, kurā zināšanas pārvēršas naudā.

Inovācijas vēsture un dažādība

Lai gan inovācijas termins ir relatīvi jauns, pēc būtības inovācija kā attīstības dzinējspēks ir pastāvējusi vienmēr. Pirmatnējie cilvēki, kuri nejauši atklāja uguni, bija pirmatnējā laikmeta inovatori. Viņu atklājums paaugstināja dzīves kvalitāti – deva siltumu, papildināja ēdienkarti, un ar laiku cilvēki iemācījās izmantot uguni dažādu dzīvei un izdzīvošanai vajadzīgu materiālu apstrādei. Visi pasaules revolucionārie izgudrojumi un to pielietošana ražošanā vai dzīves kvalitātes uzlabošanai, ir tā laika nozīmīgas inovācijas.

Piemēram, tvaika mašīnas izgudrošana deva iespēju aizvietot roku darbu ar mašīnu darbu, tādējādi paaugstinot ražošanas produktivitāti un nesot peļņu. Arī interneta izgudrošana un tā neskaitāmie pielietojumi mūsdienās, ir gan veiksmīga biznesa avots uzņēmējiem, gan arī pamatīgs atvieglojums jebkuram pasaules iedzīvotājam informācijas pieejas un komunikācijas jomās.

Fire  1883-steam-engine-locomotive                                                                                      browseri

Viens no inovācijas pazīstamākajiem izpausmes veidiem ir jaunu produktu attīstība. Jaunu produktu attīstību nosaka gan pasaulē strauji attīstošās tehnoloģijas, gan tirgus pieprasījums, gan arī uzņēmumu savstarpējā konkurence. Tie uzņēmēji, kuri prot ātrāk izstrādāt un palaist tirgū jaunus, konkurētspējīgus un tirgū pieprasītus produktus, iegūst lielāku tirgus daļu un peļņu.

Visbiežāk inovāciju saista ar jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādi. Tomēr ne vienmēr inovācija raksturo kaut ko pilnīgi jaunu, un nebijušu. Inovācija var būt arī zināmu produktu ražošana no jaunām izejvielām. Piemēram, stikla briļļu lēcu aizvietošana ar plastmasas materiālu, ir inovācija, kas dod kvalitatīvāku un drošāku produktu gala lietotājam. Inovācija ir arī zināmu produktu un tehnoloģiju pielietošana jaunā nozīmē, citiem mērķiem vai jaunā tirgū. Piemēram, sākotnēji šķidro kristālu displeji tika izmatoti pulksteņos un kalkulatoros, bet mūsdienās tie tiek izmantoti augstas kvalitātes televizoru ekrānos un citās elektroniskās ierīcēs.

Nereti ražotāji ir sastapušies ar faktu, ka produkta konkurētspēju nosaka tā ārējais izskats un noformējums. Arī jauna produkta dizaina izstrāde ir inovācija. Mūsdienās, kad pieejami moderni materiāli un tehnoloģijas, nereti tieši dizains nosaka produkta veiksmi tirgū.

Inovativa _rozete   Inovativs pakaramais

Kresls_turetajs_somai    useful-inventions-daksa

Studējot vēsturi, atklājas, ka dažādos karos vienmēr ir uzvarējuši tie, kuriem ir bijuši pieejami modernāki ieroči un smalkākas kara stratēģijas. Mūsdienās uzņēmumi bieži vien savā starpā sacenšas nevis ar jaunu produktu izgudrošanu, bet gan ar jauniem biznesa modeļiem. Inovācija ne vienmēr ir tikai jauns produkts vai tehnoloģija. Inovācija var būt arī metode, paņēmiens vai stratēģija, kas izmantota, lai iegūtu labāku rezultātu.

T.A.Edisons, pazīstams kā elektriskās spuldzītes izgudrotājs, bija viens no ASV veiksmīgākajiem inovatoriem. Viņa izgudrojumu klāstā ir ap 1000 praktiski pielietojamu izgudrojumu, tai skaitā arī elektriskais krēsls. Edisona un viņa komandas zināšanas 1920. gadā deva uzņēmumam apmēram 21 miljarda dolāru ienākumu.

 

Sadarbības partneri