ES Fondi |

Otrdiena, 2024 gada 23. jūlijs
Vārda dienas svin Magda, Magone, Mērija x

ES Fondi

ES fondi 2014 – 2020
2014.-2020. gada plānošanas periodā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondu) finansējums projektu īstenošanai ir pieejams visdažādākajās jomās, piemēram, inovācijās, uzņēmējdarbības konkurētspējas celšanā, ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstībā, izglītībā, nodarbinātībā, sociālajā iekļaušanā un vides aizsardzībā.

Pilna informācija par atbalstāmajām darbībām, atbilstošajiem finansējuma saņēmējiem, mērķa grupām un projektu atlasēm.

2014. – 2020. gada plānošanas perioda plānošanas dokumenti.

Kohēzijas fondi
Kohēzijas politika ir svarīgākā ES ieguldījumu politika. Tā ir vērsta uz visiem Eiropas Savienības reģioniem un pilsētām, lai palīdzētu radīt darbavietas, atbalstītu uzņēmumu konkurētspēju, ekonomikas izaugsmi, ilgtspējīgu attīstību un uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Kohēzijas politikas ietvaros dalībvalstīm ir pieejams trīs fondu finansējums – Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda.

Papildus  informācija par Kohēzijas politiku, tās fondiem, to ietekmi, izvērtēšanu un revīziju.

Avots: www.esfondi.lv

Sadarbības partneri