Inovācijas atbalsta struktūru datubāze |

Otrdiena, 2018 gada 18. decembris
Vārda dienas svin Klinta, Kristaps, Kristofers, Krists x

Inovācijas atbalsta struktūru datubāze

Meklējiet inovācijas atbalsta organizācijas pēc to darbības jomas (biznesa inkubators, pašvaldība, finanšu institūcija) vai to atrašanās vietas (Rīga vai  kāds no Latvijas reģioniem, piemēram, Zemgale utt.).

Nosaukums Tālrunis Epasts Mājas lapa Statuss Reģions
Auces biznesa inkubators 37163745339 kristine.ozolina@dome.auce.lv n/d Biznesa Inkubatori Zemgale
Gailīšu biznesa inkubators 371639221958 gailisi@bauska.lv n/d Biznesa Inkubatori Zemgale
Aknīstes biznesa inkubators 37129441918 garsene.andris@navigator.lv n/d Biznesa Inkubatori Zemgale
Elejas biznesa inkubators 37129422235 Rolands.koindziogli@gmail.com vai elejaspp@jelgavasnovads.lv n/d Biznesa Inkubatori Zemgale
JIC Jelgabas Biznesa Inkubators - Aizkraukles nodaļa 37120044784 ieva.korne@jic.lv www.jic.lv Biznesa Inkubatori Zemgale
Neretas biznesa inkubators 37129494419 admin@neretvsk.apollo.lv n/d Biznesa Inkubatori Zemgale
JIC Jelgavas Biznesa Inkubators - Jēkabpils nodaļa 37120044767 matiss.kreslins@jic.lv www.jic.lv Biznesa Inkubatori Zemgale
Bauskas Industriālāis un loģistikas parks 37163922233 llze.tijone@bauska.lv www.bauska.lv Biznesa un Tehnoloģiskie parki/centri Zemgale
JIC Jelgavas Biznesa Inkubators - Jelgavas/Dobeles nodaļa 37163048746 agris@jic.lv www.jic.lv Biznesa Inkubatori Zemgale
Jēkabpils kokapstrādes uzņēmējdarbības parks 37129288280 n/d n/d Biznesa un Tehnoloģiskie parki/centri Zemgale
Eirkel biznesa parks 37163048482 eirkel@apollo.lv www.eirkel.lv Biznesa un Tehnoloģiskie parki/centri Zemgale
Līvānu novada Lauku attīstības daļa 37165307254 dominiks.jauja@livani.lv n/d Pašvaldību attīstības departamenti Latgale
NP Jelgavas Biznesa Parks 37163094227 arta.nordmane@industrial-park.lv, www.industrial-park.lv Biznesa un Tehnoloģiskie parki/centri Zemgale
Latgales mākslas un amatniecības centrs 37165381855 lmac@livani.lv www.latgalesamatnieki.lv Pašvaldību attīstības departamenti Latgale
Daugavpils novada domes Īpašuma apsaimniekošanas un uzņēmējdarbības veicināšanas nodaļa 37165476739 vasilisa.pudovkina@dnd.lv n/d Pašvaldību attīstības departamenti Latgale
Daugavpils pilsētas dome: Biznesa attīstības nodaļa 37165476801 vladimirs.nadezdins@daugavpils.lv n/d Pašvaldību attīstības departamenti Latgale
Aglonas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centrs 37129907423 inara.grazule@aglona.lv www.aglona.lv Pašvaldību attīstības departamenti Latgale
Lauku konsultāciju un izglītības centrs 37165423736 daugavpils@llkc.lv www.llkc.lv Informācijas centri Latgale
Daugavpils Universitātes tehnoloģiju pārneses punkts 37129482227 tpk@du.lv, elizabete.vilcane@du.lv www.du.lv Inovācijas un tehnoloģiju pārneses centri Latgale
Latgales plānošanas reģiona struktūrfondu informācijas centrs 37165423801 rsic@latgale.lv www.latgale.lv Informācijas centri Latgale
Biznesa inkubators Ideju Viesnīca Balvi 37128686843 balvi@prototips.lv www.idejuviesnica.lv Biznesa inkubatori Latgale
Biznesa inkubators Ideju Viesnīca Līvāni 37165307800 zane.gaiduka@livani.lv www.idejuviesnica.lv. Www.liic.lv Biznesa inkubatori Latgale
Biznesa inkubators Ideju Viesnīca Preiļi 37165321553 ineta.liepniece@preili.lv www.idejuviesnica.lv. Www.preili.lv Biznesa inkubatori Latgale
Biznesa inkubators Ideju Viesnīca Rēzekne 37164605880 latc@prototips.lv www.idejuviesnica.lv Biznesa un Tehnoloģiskie parki/centri Latgale
Rēzeknes Speciālā ekonomiskā zona (SEZ) 37164625941 info@rsez.lv www.rsez.lv Finansu institūcijas Latgale
Hipotēku banka 37165427931 80000100@hipo.lv www.hipo.lv, www.altum.lv Finansu institūcijas Latgale
Hipotēku banka 37164473967 80000100@hipo.lv www.hipo.lv, www.altum.lv Finansu institūcijas Latgale
Hipotēku banka 37164624530 80000100@hipo.lv www.hipo.lv, www.altum.lv Finansu institūcijas Latgale
Rēzeknes Uzņēmēju biedrība 37164633423 biedrība@e-apollo.lv n/d Biedrības, NVO Latgale
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Daugavpils nodaļa 37165425114 daugavpils@chamber.lv www.chamber.lv Biedrības, NVO Latgale
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Rēzeknes nodaļa 37120219190 janis.sutins@chamber.lv www.chamber.lv Biedrības, NVO Latgale
Daugavpils direktoru un uzņēmēju padome 37129243492 padome@delfi.lv n/d Biedrības, NVO Latgale
Daugavpils amatnieku biedrība 37165381855 lmac@livani.lv www.latgalesamatnieki.lv Biedrības, NVO Latgale
Latgales reģiona attīstības aģentūra 37165428111 info@latgale.lv www.latgale.lv Attīstības aģentūras Latgale
Uzņēmīgo sieviešu klubs “SENTIO” 37129400511 sentio@inbox.lv n/d Biedrības, NVO Latgale
Hipotēku banka 37164222860 80000100@hipo.lv www.hipo.lv, www.altum.lv Finansu institūcijas Vidzeme
Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts 37164130162 pr_sel@apollo.lv www.priekuliselekcija.lv Institūti Vidzeme
Vidzemes augstskola 37164207230 info@va.lv www.va.lv Institūti Vidzeme
Vides risinājumu institūts 37164127951 lidlauks@videsinstituts.lv www.videsinstituts.lv Institūti Vidzeme
Vidzemes reģionālā enerģētikas aģentūra 37126118716 vrea@vrea.lv www.vrea.lv Attīstības aģentūras Vidzeme
Vidzemes plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centrs 37128379216 janis@aluksne.lv www.vidzeme.lv Informācijas centri Vidzeme
Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs 37120229931 pauls.irbins@dome.cesis.lv www.vidzeme-innovation.lv Informācijas centri Vidzeme
Lauku partnerība "No Salacas līdz Rūjai" n/d vidzeme@llkc.lv www.nosalacaslidzrujai.lv Biedrība,NVO Vidzeme
Lauku partnerība Ziemeļgauja 37164720324 ruta.zepa@apollo.lv www.zgauja.lv Biedrība,NVO Vidzeme
Cēsu rajona lauku partnerība 37129782159 maris@partneriba.lv www.partneriba.lv Biedrība,NVO Vidzeme
Madonas novada fonds 37164822317 mnf@inbox.lv www.madona.lv Biedrība,NVO Vidzeme
Lauku partnerība Sateka 37128628478 sarmite.krisane@vidzeme.lv www.sateka.lv Biedrība,NVO Vidzeme
Vidzemes lauku partnerība "Brasla" 37126499057 magonel@inbox.lv www.partneriba-brasla.lv Biedrība,NVO Vidzeme
Abulas lauku partnerība 37126453196 n/d www.smiltene.lv Biedrība,NVO Vidzeme
Alūksnes lauku partnerība 37164322236 santa.harjo@aluksne.lv www.aluksne.lv Biedrība,NVO Vidzeme
Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kamera, Valmieras nodaļa 37164235320 valmiera@chamber.lv www.chamber.lv Biedrība,NVO Vidzeme
Biznesa inkubatora "Magnus" filiāle Madonā 37129294245 dace@magnus.lv www.magnus.lv Biznesa Inkubatori Vidzeme
Darba devēju konfederācijas reģionālā struktūra Cēsīs 37164279060 jolanta@lddk.lv www.lddk.lv Biedrība,NVO Vidzeme
Biznesa inkubators "Magnus" 37164122707 info@magnus.lv www.magnus.lv Biznesa Inkubatori Vidzeme
Valmieras Biznesa un inovāciju inkubators Gulbenes filiāle 37164250880 elina@vbii.lv www.vbii.lv Biznesa Inkubatori Vidzeme
Valmieras Biznesa un inovāciju inkubators 37164250880 elina@vbii.lv www.vbii.lv Biznesa Inkubatori Vidzeme
Ventspils pilsētas dome 37167027386 Kristine.Krasovska@ventspils.gov.lv www.ventspils.lv Pašvaldību attīstības departamenti Kurzeme
Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļa 37163225725 liga.arberga@talsi.lv www.talsi.lv Pašvaldību attīstības departamenti Kurzeme
Ventspils novada pašvaldības Atīistības nodaļa 37163629459 ginta.roderte@ventspilsnd.lv n/d Pašvaldību attīstības departamenti Kurzeme
Saldus novada dome 37163807902 sarmite.ozolina@saldus.lv www.saldus.lv Pašvaldību attīstības departamenti Kurzeme
Skrundas novada pašvaldības Attīstības komiteja 37163331555 dome@skrunda.lv www.skrunda.lv Pašvaldību attīstības departamenti Kurzeme
Rojas novada pašvaldības Attīstības nodaļa 37163220840 agnese.veckagane@roja.lv; ligita.snore@roja.lv www.roja.lv Pašvaldību attīstības departamenti Kurzeme
Pāvilostas novada Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un saimniecisko lietu komiteja 37163498261 dome@pavilosta.lv www.pavilosta.lv Pašvaldību attīstības departamenti Kurzeme
Priekules novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļa 37163497939 modris.baumanis@priekulesnovads.lv www.priekule.lv Pašvaldību attīstības departamenti Kurzeme
Liepājas pilsētas dome 37163404758 liepajadome@liepaja.lv www.liepaja.lv Pašvaldību attīstības departamenti Kurzeme
Nīcas novada pašvaldība 37163484557 dzintra.biteniece@nica.lv www.nica.lv Pašvaldību attīstības departamenti Kurzeme
Grobiņas novada dome 37163459158 janis.dome@apollo.lv www.grobiņa.lv Pašvaldību attīstības departamenti Kurzeme
Kuldīgas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības atbalsta komisija 37163350100 dace.jansone@kuldiga.lv www.kuldiga.lv Pašvaldību attīstības departamenti Kurzeme
Aizputes novada pašvaldības Attīstības komiteja 37163459145 gita@aizpute.lv www.aizpute.lv Pašvaldību attīstības departamenti Kurzeme
Dundagas novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļa 37163237857 dome@dundaga.lv www.dundaga.lv Pašvaldību attīstības departamenti Kurzeme
Hipotēku banka 37163623724 80000100@hipo.lv www.hipo.lv, www.altum.lv Finansu institūcijas Kurzeme
Hipotēku banka 37163426493 80000100@hipo.lv www.hipo.lv, www.altum.lv Finansu institūcijas Kurzeme
Kurzemes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts 37126838344 natalja.jarohnovica@venta.lv www.venta.lv Inovācijas un tehnoloģiju pārneses centri Kurzeme
Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs Ventspils nodaļa 37163662721 alfons.speks@llkc.lv www.llkc.lv Informācijas centri Kurzeme
Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs Talsi nodaļa 37163291908 alfons.speks@llkc.lv www.llkc.lv Informācijas centri Kurzeme
Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs Saldus nodaļa 37163822480 anita.berzina@llkc.lv www.llkc.lv Informācijas centri Kurzeme
Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs Liepājas nodaļa 37163481216 anita.berzina@llkc.lv www.llkc.lv Informācijas centri Kurzeme
Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs Kuldīgas nodaļa 37163323447 zigrida.paniznika@llkc.lv www.llkc.lv Informācijas centri Kurzeme
Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācija centrs 37163807276 Sandra.fridrihsone@kurzemesregions.lv www.saldus.lv Informācijas centri Kurzeme
Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 37163629661 ivars.eglajs@vatp.lv www.vatp.lv Biznesa un Tehnoloģiskie parki/centri Kurzeme
VATP Biznesa inkubators Ventspils filiāle 37163629661 info@vatp.lv www.vatp.lv Biznesa Inkubatori Kurzeme
Kurzemes Biznesa inkubators SIA 37163428836 info@kbi.lv www.kbi.lv Biznesa Inkubatori Kurzeme
VATP Biznesa inkubators Talsu filiāle 37163286002 baiba.lorence@vatp.lv www.vatp.lv Biznesa Inkubatori Kurzeme
Kurzemes Biznesa inkubators SIA Saldus filiāle 37163823267 sintija@kbi.lv www.kbi.lv Biznesa Inkubatori Kurzeme
Kurzemes Biznesa inkubators SIA Kuldīgas filiāle 37163350204 madara@kbi.lv www.kbi.lv Biznesa Inkubatori Kurzeme
Talsu komersantu klubs (TKK) 37129206520 talsukomersantuklubs@inbox.lv n/d Biedrības, NVO Kurzeme
Biedrība "Vassa" 37129521570 das@apollo.lv n/d Biedrības, NVO Kurzeme
Latvijas uzņēmēji 37128607220 info@uznemeji.lv www.uznemeji.lv Biedrības, NVO Kurzeme
Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera, Liepājas nodaļa 37163429019 liepaja@chamber.lv www.chamber.lv Biedrības, NVO Kurzeme
DIVA ROSA 37163429804 n/d n/d Biedrības, NVO Kurzeme
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera Ventspils nodaļa 37163625658 ventspils@chamber.lv www.chamber.lv Biedrības, NVO Kurzeme
„Biznesa un profesionālo sieviešu Klubs – BPW KURZEME" 37129464979 bpw.kurzeme@inbox.lv n/d Biedrības, NVO Kurzeme
Latvijas Republikas Patentu valde 37167099600 guntis.ramans@lrpv.gov.lv www.lrpv.lv Valsts Pārvalde Rīga
Latvijas Republikas Ekonimikas ministrija 37167013101 pasts@em.gov.lv www.em.gov.lv Valsts Pārvalde Rīga
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 37167226209 pasts@izm.gov.lv www.izm.gov.lv Valsts Pārvalde Rīga
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija 37167016201 ligita.davidova@mfa.gov.lv www.mfa.gov.lv Valsts Pārvalde Rīga
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 37167105800 pad@riga.lv www.rdpad.lv Pašvaldību attīstības departamenti Rīga
Tukuma novada domes Attīstības departaments 37163122231 anita.selunda@tukums.lv www.tukums.lv Pašvaldību attīstības departamenti Rīga
Ogres novada domes Attīstības nodaļa 37165022171 jana.briede@ogresnovads.lv www.ogre.lv Pašvaldību attīstības departamenti Rīga
Olaines novada domes Attīstības daļa 37167895700 olainep@apollo.lv www.olaine.lv Pašvaldību attīstības departamenti Rīga
Ķekavas novada pašvaldība/ attīstības daļa 37167847157 astrida.vitola@kekava.lv www.kekava.lv Pašvaldību attīstības departamenti Rīga
Limbažu novada domes attīstības un projektu daļa 37164020416 girts.ieleja@limbazi.lv www.limbazi.lv Pašvaldību attīstības departamenti Rīga
Jūrmalas domes Ekonomikas un attīstības nodaļa 37167093850 ligita.mazina@jpd.gov.lv www.jurmala.lv Pašvaldību attīstības departamenti Rīga
Carnikavas novada domes attīstības un plānošanas nodaļa 37167993388 edgars.pudzis@carnikava.lv www.carnikava.lv Pašvaldību attīstības departamenti Rīga
Ādažu novada domes attīstības un informācijas nodaļa 37167895700 kristine.zukovska@adazi.lv www.adazi.lv Pašvaldību attīstības departamenti Rīga
RTU Neorganiskās ķīmijas institūts 37167944711 nki@nki.lv www.nki.lv Institūti Rīga
LU Polimēru mehānikas institūts 37167552348 polmech@pmi.lv www.pmi.lv Institūti Rīga
LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts 37167034885 lumbi@lanet.lv www.lu.lv/mbi Institūti Rīga
LU Ķīmiskās fizikas institūts institūts 37167033875 donats.erts@lu.lv www.kfi.lu.lv Institūti Rīga
LU Fizikas institūts 37167944700 fizinst@sal.lv www.ipul.lv Institūti Rīga
LU Bioloģijas institūts 37167944988 office@email.lubi.edu.lv www.lubi.edu.lv Institūti Rīga
LU Cietvielu fizikas institūts 37167187816 ISSP@cfi.lu.lv www.cfi.lu.lv Institūti Rīga
LU Astronomijas institūts 37167552348 astra@latnet.lv www.astr.lu.lv Institūti Rīga
LLU Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskais institūts "Sigra" 37167976307 sigra@lis.lv www.sigra.lv Institūti Rīga
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" 37167942555 inst@silava.lv www.silava.lv Institūti Rīga
Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts 37167553063 koks@edi.lv www.kki.lv Institūti Rīga
Latvijas Organiskās sintēzes institūts 37167014801 sinta@osi.lv www.osi.lv Institūti Rīga
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs 37167808200 bmc@biomed.lu.lv bmc.biomed.lu.lv Institūti Rīga
RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs 37167089137 laila.elina@rtu.lv www.rtu.lv Inovāciju&Tehnoloģiju pārneses centri Rīga
RSU Zinātnes departaments Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts 37167409151 linda.gabrusenoka@rsu.lv tpk.rsu.lv Inovāciju&Tehnoloģiju pārneses centri Rīga
RSU Medicīnas un aparātbūves inovāciju centrs 37167542184 evita.romanovska@rsu.lv www.rsu.lv/medicinas-aparatbuves-inovaciju-centrs Inovāciju&Tehnoloģiju pārneses centri Rīga
Latvijas Universitātes Inovāciju centrs 37167034414 matiss.neimanis@lu.lv www.lu.lv Inovāciju&Tehnoloģiju pārneses centri Rīga
Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina inovāciju un tehnoloģiju laboratorija 37167332202 aija.freimane@lma.lv www.lma.lv Inovāciju&Tehnoloģiju pārneses centri Rīga
Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs 37167559820 dace.grinberga@rpr.gov.lv www.rpr.gov.lv Informācijas centri Rīga
Eiropas Savienības māja 37167085445 Gunita.Eberte@esmaja.lv www.esmaja.lv Informācijas centri Rīga
Zaļās gaismas investīcijas (ZGI) 37167212324 zgi@zgi.lv www.zgi.lv Finansu institūcijas Rīga
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle 37167096096 info@nordea.lv www.nordea.lv Finansu institūcijas Rīga
PriBalt Capital 37122003552 rihards.svelpe@pribalt.com www.pribalt.lv Finansu institūcijas Rīga
NCH Advisors n/d nch@nchriga.lv www.domass.lv Finansu institūcijas Rīga
Latvijas Riska kapitāla asociācija n/d info@lvca.lv www.lvca.lv Finansu institūcijas Rīga
Latvijas Privāto Investoru asociācija 37167606110 info@biznesaengeli.lv www.biznesaengeli.lv Finansu institūcijas Rīga
Latvijas Garantiju aģentūra 37167216081 lga@lga.lv www.lga.lv Finansu institūcijas Rīga
Latvijas Biznesa eņģeļu biedrība" 37129203624 dairis.calitis@gmail.com n/d Finansu institūcijas Rīga
Hanseatic Capital Latvija 37129438364 n/d www.hanseaticcapital.net Finansu institūcijas Rīga
Hipotēku banka 37167774467 80000100@hipo.lv www.hipo.lv, www.altum.lv Finansu institūcijas Rīga
Eko Investors 37167843796 info@ekoinvestors.lv www.ekoinvestors.lv Finansu institūcijas Rīga
Baltcap Management Latvia 37167214226 dagnis.dreimanis@baltcap.com www.baltcap.com Finansu institūcijas Rīga
NP Industrial Village/NP Properties 37167162044 harijs.muiznieks@industrial-park.lv www.industrial-park.lv Biznesa un Tehnoloģiskie parki/centri Rīga
NP Duntes Biznesa Parks/NP Properties 37167162044 harijs.muiznieks@industrial-park.lv www.industrial-park.lv Biznesa un Tehnoloģiskie parki/centri Rīga
NP Business Centre/NP Properties 37167162000 helga.kaktina@industrial-park.lv www.industrial-park.lv Biznesa un Tehnoloģiskie parki/centri Rīga
Nordic Industrial Park/NP Properties 37163094227 arta.nordmane@industrial-park.lv www.industrial-park.lv Biznesa un Tehnoloģiskie parki/centri Rīga
Nordic Technology Park/NP Properties 37167162000 helga.kaktina@industrial-park.lv www.industrial-park.lv Biznesa un Tehnoloģiskie parki/centri Rīga
Latvijas darba devēju konfederācija 37165233011 zanda@lddk.lv www.lddk.lv Biedrības, NVO Zemgale
Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera, Jelgavas reģionālā nodaļa 37128646086 jelgava@chamber.lv www.chamber.lv Biedrības, NVO Zemgale
Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera, Jēkabpils reģionālā nodaļa 37128336397 jekabpils@chamber.lv www.chamber.lv Biedrības, NVO Zemgale
Lauku partnerība "Sēlija" 37165236604 sk_medvecka@inbox.lv www.partneribaselija.lv Biedrības, NVO Zemgale
Lauku partnerība "Lielupe" 37126399946 lielupe@jrp.lv www.partneribalielupe.lv Biedrības, NVO Zemgale
Zemgales NVO centrs 37129802373 uldis@zemgalei.lv www.zemgalei.lv Biedrības, NVO Zemgale
Bauskas rajona lauku partnerība 37163925154 jolanta.lauva@inbox.lv www.bauskaspartneriba.lv Biedrības, NVO Zemgale
Aizkraukles lauku partnerība 37129487108 alda.paura@aizkrauklespartneriba.lv www.aizkrauklespartneriba.lv Biedrības, NVO Zemgale
Dobeles lauku partnerība 37129187113 ineta.vintere@dobelespartneriba.lv www.dobelespartneriba.lv Biedrības, NVO Zemgale
Zemgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs 37163028454 mairita.paulina@jrp.lv www.esfondi.zemgale.lv Informācijas centri Zemgale
Europe Direct informācijas centra Jelgavā 37163022751 europe.direct@jrp.lv www.edic.jrp.lv Informācijas centri Zemgale
Aizkraukles pieaugušo izglītības un inovāciju atbalsta centrs 37165133902 anita.ostrovska@aizkraukle.pasvaldiba.gov.lv www.aizkraukle.lv Informācijas centri Zemgale
Dobeles pieaugušo izglītības un biznesa atbalsta centrs 3716378139 skaidrite@pic.dobele.lv www.pic.dobele.lv Informācijas centri Zemgale
Zemgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs, Jēkabpils nodaļa 37165207419 natalija.gerasimova@zpr.gov.lv www.esfondi.zemgale.lv Informācijas centri Zemgale
Latvijas Tehnoloģiskais parks 37167089180 ltp@rtu.lv www.ltp.lv Biznesa un Tehnoloģiskie parki/centri Rīga
Latvijas Tehnoloģiskais centrs 37167557919 ltc@latnet.lv www.innovation.lv/ltc Biznesa un Tehnoloģiskie parki/centri Rīga
Rīgas Reģiona biznesa attīstības inkubators 37167315457 info@rrbai.lv www.rrbai.lv Biznesa Inkubatori Rīga
Radošo industriju inkubators Creative Andrejsala 37129226060 rihards@csala.lv www.csala.lv Biznesa Inkubatori Rīga
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Biznesa Inkubators n/d mikus.losans@lu.lv n/d Biznesa Inkubatori Rīga
Latvijas Elektrorūpniecības Biznesa Inovāciju centrs, biedrība 37167542184 lebic@lebic.lv www.lebic.lv Biedrības, NVO Rīga
ZINIS - Zināšanu un inovācijas sabiedrība 37167692319 zinis@zinis.lv www.zinis.lv Biedrības, NVO Rīga
Biedrība Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija 37129253093 valdis_freidenfelds@neonet.lv, siffa@siffa.lv www.siffa.lv Biedrības, NVO Rīga
Biedrība Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju asociācija (MASOC) 37167554825 masoc@apollo.lv www.masoc.lv Biedrības, NVO Rīga
Biedrība Līdere 37167606110 lidere@lid.lv www.lidere.lv Biedrības, NVO Rīga
Biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) 37167225595 info@chamber.lv www.chamber.lv Biedrības, NVO Rīga
Biedrība Latvijas Tehnoloģisko Parku, Centru un Biznesa Inkubatoru Asociācija (LTICA) 37167557919 ltc@latnet.lv www.innovation.lv/ltica Biedrības, NVO Rīga
Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija (LEtERA) 37167288360 letera@latnet.lv www.letera.lv Biedrības, NVO Rīga
Biedrība Latvijas Biznesa Konsultantu Asociācija 37129267840 info@lbka.lv www.biznesam.lv Biedrības, NVO Rīga
Junior Achievement - Young Enterprise Latvija 37167339656 janis@jal.lv www.jal.lv Biedrības, NVO Rīga
Valsts reģionālās attīstības aģentūra 37167079000 vraa@vraa.gov.lv www.vraa.gov.l Attīstības Aģentūras Rīga
CONNECT Latvia 37167089178 elmars_b@connectlatvia.lv www.connectlatvia.lv Biedrības, NVO Rīga
Valsts Izglītības attīstības aģentūra 37167814322 info@viaa.gov.lv www.viaa.gov.lv Attīstības Aģentūras Rīga
Rīgas Reģiona attīstības aģentūra 37167830800 office@rigaregion.lv www.rigaregion.alt.lv Attīstības Aģentūras Rīga
Rīgas Plānošanas reģions 37167226430 rpr@rpr.gov.lv www.rpr.gov.lv Attīstības Aģentūras Rīga
Ilgtspējīgas attīstības aģentūra 37167627343 birojs@iaa.lv www.iaa.lv Attīstības Aģentūras Rīga
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra/ 37167039499 liaa@liaa.gov.lv www.liaa.gov.lv Attīstības Aģentūras Rīga
Jelgavas reģionālais pieaugušo izglītības centrs, uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa 37163082101 sarmite.viksna@pic.jelgava.lv www.jrpic.lv Inovāciju&Tehnoloģiju pārneses centri Zemgale
LLU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs 371 6 30 05671 Sandra.Muizniece@llu.lv www.inovacijas.llu.lv Inovāciju&Tehnoloģiju pārneses centri Zemgale
Zemgales Reģionālā enerģētikas aģentūra(ZREA) 37163080205 zrea@zrea.lv www.zrea.lv Attīstības Aģentūras Zemgale
Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) 37 163 027 549 Dace.Vilmane@zpr.gov.lv www.zemgale.lv Attīstības Aģentūras Zemgale
LLU aģentūra "Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts" 371 67910879 uzc@delfi.lv www.llu-ltzi.lv Institūti Zemgale
LLU aģentūra "Zemkopības zinātniskais institūts" 37165197512 szc@inbox.lv www.zzi.lv Institūti Zemgale
LLU aģentūrā "Ūdenssaimniecības un zemes zinātniskais institūts" 37163025517 n/d n/d Institūti Zemgale
Latvijas Valsts Augļkopības institūts 37163722294 lvai@lvai.lv www.lvai.lv Institūti Zemgale
Meža un koksnes pētniecības institūts 371 29242363 andrejs.domkins@e-koks.lv www.e-koks.lv Institūti Zemgale
Hipotēku banka 37163928501 80000100@hipo.lv www.hipo.lv, www.altum.lv Finansu institūcijas Zemgale
Hipotēku banka 37165233722 80000100@hipo.lv www.hipo.lv, www.altum.lv Finansu institūcijas Zemgale
Biznesa inkubators Ideju Viesnīca Daugavpils 37165455617 daugavpils@prototips.lv www.idejuviesnica.lv Biznesa inkubatori Latgale
Nosaukums Tālrunis Epasts Mājas lapa Statuss Reģions

Sadarbības partneri