Latvijas Tehnoloģiskais centrs |

Otrdiena, 2024 gada 23. jūlijs
Vārda dienas svin Magda, Magone, Mērija x

Latvijas Tehnoloģiskais centrs

http://www.innovation.lv/par-mums/
#EsINovators

Latvijas Tehnoloģiskais centrs (LTC) ir inovācijas un tehnoloģiski orientētas uzņēmējdarbības atbalsta struktūra – biznesa akselerācijas centrs, kas atbalsta uz zināšanām balstītas uzņēmējdarbības attīstību un izaugsmi, veicinot sadarbību starp pētniecības iestādēm un rūpniecības uzņēmumiem, kā arī mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) starptautisko sadarbību. Dibināts 1993.gadā.

LTC darbības galvenie mērķi ir:

  • Veicināt sadarbību starp industriju un augstākās izglītības un pētniecības institūcijām;
  • Veicināt mazo un vidējo uzņēmumu izaugsmi un uz augstām tehnoloģijām balstītas produkcijas ražošanu;
  • Veidot sadarbību starp uzņēmumiem uz pētnieciskajām laboratorijām;
  • Veicināt starptautisko sadarbību zinātnes, ekonomikas un konkurētspējīgas produkcijas ražošanas sfērā;
  • Radīt darba vietas pētniekiem un augsti kvalificētiem speciālistiem;
  • Veicināt inovācijai atvērtas sabiedrības veidošanos Latvijā’.

LTC ir reģistrēts LR izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā (kopš 2006.gada).

LTC dibinātāji ir Rīgas Dome, Latvijas Zinātņu akadēmija, Fizikālās Enerģētikas institūts un Latvijas Nacionālā kvalitātes biedrība. LTC vadību uzrauga valde, kuras locekļi ir minēto institūciju pārstāvju nozīmēti.


LTC
galvenā darbība ir orientēta sekojošos virzienos:

  • Globālā mērogā

Starptautiskā sadarbība ar pasaules un reģionālajām profesionālajām apvienībām, kuras veicina inovāciju un uz zināšanām balstītas uzņēmējdarbības attīstību, piemēram, Entovation International (inovācija un uzņēmējdarbība), Starptautiskā zinātnes parku un Inovācijas atbalsta struktūru asociācija (IASP), Vidusaustrumu un Ziemeļāfrikas biznesa attīstības asociācija (MENA), Nacionālā biznesa inkubēšanas asociācija (NBIA, ASV), u.c.

  • Eiropas mērogā

Līdzdalība dažādos inovatīvās darbības atbalsta projektos, kas saistīti ar ES pētniecības, attīstības un izglītības programmām – FP5/6/7, Horizonts 2020, Leonardo da Vinči, ES Konkurētspējas un inovācijas programmā – CIP, Eiropas biznesa atbalsta tīklā (EEN) par tehnoloģiju pārnesi un ES programmā starpvalstu un starpnozaru pārrobežu sadarbībai – INTERREG. LTC atbalsta ES Nacionālo kontaktpunktu MVU darbības veicināšanai, kā arī piedalās dažādās ekspertu grupās, kuras ir saistītas ar ES pētniecības un inovācijas programmām.

  • Baltijas mērogā

Veiksmīga sadarbība ir izveidojusies ar inovāciju un inovatīvo darbību atbalstošām institūcijām Baltijas reģionā. Regulāri tiek rīkotas darba tikšanās par dažādiem jautājumiem saistītiem ar inovāciju un uzņēmējdarbības attīstību. Sadarbībā ar Baltijas Zinātnes / tehnoloģisko parku un inovācijas centru asociāciju (BASTIC) katru gadu tiek rīkota inovatīvai darbībai veltīta starptautiska konference “Baltic Dynamics”, kas pēc kārtas notiek Igaunijā, Latvijā un Lietuvā un vadīta Baltijas Asamblejas ikgadējās Inovācijas balvas žūrijas komisija.

  • Latvijas mērogā

LTC ir labas partnerattiecības ar Latvijas tehnoloģiski orientētiem MVU, rūpnieciskajām asociācijām un pētniecības iestādēm, un veicina to starptautisko sadarbību, tehnoloģiju pārnesi un līdzdalību dažādos ES projektos. LTC ir sadarbības partneris arī vairākām valsts iestādēm, kā Izglītības un zinātnes ministrija, Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Latvijas Reģionālā attīstības aģentūra u.c. Ar LTC līdzdalību tika izstrādāta Nacionālā inovācijas koncepcija (2001) un Nacionālā inovācijas programma (2003), kas ir apstiprinātas Ministru kabinetā. Uz līgumu pamata ar dažādām valsts institūcijām LTC veic valsts pasūtītas analīzes un pētījumus par inovatīvās darbības vides attīstību un tehnoloģiski orientētas uzņēmējdarbības attīstības problēmām. Kā pēdējos un būtiskākos veiktos pētījumus var minēt: Reģionālā inovācijas stratēģija (2004-2006), Latvijas MVU inovācijas kapacitāte (2003 un 2007), Inovācijas vide Latvijā (2006-2010) u.c. LTC ir sagatavojis un izdevis „Rokasgrāmatu inovatīviem uzņēmumiem” (divi izdevumi), katalogus “Innovative Companies in Latvia” (2005 un 2007), „Pētniecība un attīstība (R&D) Latvijā” Latvijā (2002, 2005, 2008) un grāmatu bērniem “Pasaka par inovāciju” u.c. izdevumi.

LTC rīcībā ir Latvijas inovatīvo uzņēmumu datu bāze un sadarbības partneri, kuriem LTC organizē brokerpasākumus, stendus starptautiskās izstādēs, sadarbības partneru meklējumus un ārzemju firmu, potenciālo sadarbības partneru, apmeklējumus. Līdz 2006.gadam LTC pildīja arī tehnoloģiski orientēta biznesa inkubatora funkcijas un kopš 1993.gada ar LTC atbalstu vairāk nekā 100 uzņēmumi ir sekmīgi izgājušas biznesa inkubēšanas fāzi un turpina neatkarīgu biznesa dzīvi. Daudzas no tām ir ieguvušas Latvijas „Eksporta un Inovācijas balvu”.

Sadarbības partneri