Dzimumu līdztiesības plāns |

Trešdiena, 2023 gada 22. marts
Vārda dienas svin Tamāra, Dziedra x

Dzimumu līdztiesības plāns

Dzimumu līdztiesības plāna sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai mērķis ir nodrošināt integrētu, mērķtiecīgu un efektīvu politiku, kas sekmē sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju īstenošanu. Plāna rīcības virzienu izvēle lielā mērā saistīta ar dažādos starptautiskos dokumentos akcentētajiem izaicinājumiem sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanā, jo īpaši ANO Sieviešu diskriminācijas izskaušanas komitejas 2020. gada 10. marta rekomendācijā 1979. gada Konvencijas par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu veiksmīgākai ieviešanai Latvijā paustais.

Mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti četri rīcības virzieni: (1) nodrošināt vienlīdzīgu un godīgu darbā pieņemšanas kārtību; (2) dzimumu nediskriminējošu iesaisti lēmumu pieņemšanā; (3) uz profesiju vērstu atalgojumu sistēmas ieviešana; (4) dzimumu iekļaujošas darba vides, darba kultūras un organizācijas izveide.

Vairāk lasiet Pielikumā.

 

Pielikumi

Sadarbības partneri