GREEN PE |

Piektdiena, 2024 gada 21. jūnijs
Vārda dienas svin Monvīds, Egita, Emīls x

GREEN PE

GREEN PE (Power Electronics)

Green_PE_Logo_Small

Energoelektronika zaļās enerģijas efektivitātei (Power Electronics for Green Energy Efficiency – Green PE) ir INTERREG programmas Baltijas jūras reģionam 2014.-2020. gadam (Baltic Sea Region Programme) projekts.

Projekta mērķis ir veicināt modernu energoelektronikas komponenšu ieviešanu, it sevišķi mazos un vidējos uzņēmumos Baltijas jūras reģionā, kas nodarbojas ar elektriskās enerģijas, t.sk. iegūtas no atjaunojamiem dabas resursiem, parametru pārveidošanu patērētājiem vēlamā formā ar mērķi nodrošināt tās efektīvāku pārvadi un patēriņu. Projektā tiks parādītas modernās energoelektronikas tehniskās un ekonomiskās iespējas, kas palīdzēs uzņēmumiem Baltijas jūras reģionā izstrādāt perspektīvos tehnoloģiskās attīstības plānus un ieviestu praksē modernās energoelektronikas ierīces.

Projekta rezultāts būs izstrādātā “Ceļa karte” Baltijas jūras reģionā strādājošiem uzņēmumiem, t.sk. MVU, par iespējamām kooperācijas saitēm un tirgus segmentiem. Trīs jomās realizētie pilotprojekti par jauno pusvadītāju elementu (MOSFET un IGBT uz SiC un GaN bāzes) pielietošanas iespējām atjaunojamo energoresursu, e-mobilitātes (transports) un viedo māju elektroapgādes sistēmās dos praktiskas rekomendācijas un konsultācijas uzņēmumiem, kas būs ieinteresēti šo rezultātu izmantošanā savas produkcijas pilnveidošanā un jaunu tirgu apgūšanā. Projekta rezultāti būs vērtīgs materiāls arī jaunu, ar atjaunojamo dabas resursu izmantošanu saistīto energoapgādes sistēmu izveidošanā un esošo sistēmu energoefektivitātes palielināšanā.

Projektā piedalās 13 pētniecības iestādes, uzņēmumi un tehnoloģiju pārneses organizācijas no Dānijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Vācijas un Zviedrijas:
• Dienviddānijas Universitāte (University of Southern Denmark) – projekta koordinators
• Kristiāna Albrehta Universitāte (Ķīle, Vācija)
• Acreo (Zviedrija)
• Latvijas Universitāte (Latvija)
• Tartu Universitāte (Igaunija)
• Kauņas Tehnoloģiju universitāte (Lietuva)
• Varšavas Tehnoloģiju universitāte (Polija)
• Atjaunojamā enerģija – Hamburga (Vācija)
• Latvijas Tehnoloģiskais centrs (Latvija)
• Jauno tehnoloģiju institūts (Lietuva)
• Kauņas Zinātnes un tehnoloģiju parks (Lietuva)
• CLEAN (Dānija)
• KIGEIT – Polijas Elektronikas un telekomunikāciju kamera (Polija).

Projekta ilgums – 36 mēneši (no 01.04.2016 – 28.02.2019)
Projekta budžets – 3.1 miljons Eiro

Latvijas Tehnoloģiskais centrs (LTC), kā viens no Latvijas partneriem, projekta ietvaros:
• veicina zināšanu pārnesi / sadarbību / diskusiju starp pētniecības un attīstības institūcijām, rūpniecības uzņēmumiem, politikas veidotājiem, valsts/pašvaldību iestādēm, kā arī plašāku sabiedrību nacionālā mērogā par energoelektronikas un zaļās enerģijas efektivitātes jautājumiem;
• iesaistās un izplata informāciju par pilotprojektiem atjaunojamās enerģijas, e-mobilitātes un viedo ēku jomās, apliecinot energoelektronikas ekonomisko izdevīgumu un nozīmīgo vietu energoefektivitātes elementu, komponenšu un sistēmu līmenī;
• identificē esošos atbalsta mehānismus zaļās enerģijas un energoelektronikas risinājumu aprobēšanā un ieviešanā.

Projekts tiek realizēts INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros ar Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu.

Detalizēta informācija – projekta mājaslapā: http://balticgreenpower.eu/

Pasākumi:

Seminārs 2017. gada 15. maijā – “Tendences jauno energoelektronikas elementu izmantošanā”.

Seminārs 2017. gada 19. jūnijā – “Tendences jauno energoelektronikas elementu izmantošanā”.

Seminārs 2017. gada 10. jūlijā – “Tendences jauno energoelektronikas elementu izmantošanā”.

Seminārs 2018. gada 13. decembrī – “Elektrotransports un Baltijas jūras reģiona projekts Green Power Electronics

Seminārs 2019. gada 5. februārī – “Viedās mājas un BSR projekts Green Power Electronics – pilotprojekti Ģimenes māja Växjö un Saules paneļi Tartu Universitātē”

Seminārs 2019. gada 5. februārī – “Atjaunojamā enerģija un BSR projekts Green Power Electronics – pilotprojekti uz SiC un GaN elementiem bāzēti invertori”

Publicitāte:

Latvijas Tehnoloģiskā centra direktors Dr. Jānis Stabulnieks par dalību projektā.

Intervija Radio PIK 09.04.2017 par projektu Green PE.

Intervija Radio PIK 17.02.2019 par projektu Green PE.

 

2015-02-17_PR_ESfondi_3  Interreg_BSR_Logo

Sadarbības partneri