Ilgtspējīgas attīstības aģentūra

Talrunis: 37167627343

Epasts: birojs@iaa.lv

Majas lapa: www.iaa.lv

Statuss: Attīstības Aģentūras

Regions: Rīga

Apraksts: IAA ir biedrība, kuras mērķi ir ilgtspējīgas attīstības pamatnostādņu ieviešana, ilgtspējīgas attīstības popularizēšana Latvijā, organizāciju, kuras darbojas ilgtspējīgas attīstīstības virzienā, savstarpējās  komunikācijas uzlabošana un optimizēšana, informatīvu kampaņu un ilgtspējības idejas popularizēšanas pasākumu rīkošana, ilgtspējīgas attīstības projektu konsultēšana un vadība, pētnieciskā un izglītojošā darbība.

Kontaktpersona: n/d