Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija (LEtERA)

Talrunis: 37167288360

Epasts: letera@latnet.lv

Majas lapa: www.letera.lv

Statuss: Biedrības, NVO

Regions: Rīga

Apraksts: LEtERA ir apvienojušies uzņēmumi, pētniecības un izglītības iestādes, kas ir reģistrēti un darbojas Latvijā un kuru darbība saistīta ar elektronikas un elektrotehnikas, optisko iekārtu, informācijas tehnoloģijas un elektronisko sakaru, aizsardzības aprīkojuma, aviācijas un kosmosa tehnoloģiju nozari (turpmāk tekstā — Nozare), lai kopīgi pārtāvētu savu biedru un Nozares intereses, sekmētu Nozaresnozares nostiprināšanu, attīstību un popularizēšanu.

Kontaktpersona: izpilddirektore Inese Cvetkova