Nīcas novada pašvaldība

Talrunis: 37163484557

Epasts: dzintra.biteniece@nica.lv

Majas lapa: www.nica.lv

Statuss: Pašvaldību attīstības departamenti

Regions: Kurzeme

Apraksts: Konsultācijas klientiem

Kontaktpersona: speciāliste uzņēmējdarbības jautājumos Dzintra Biteniece