Pāvilostas novada Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un saimniecisko lietu komiteja

Talrunis: 37163498261

Epasts: dome@pavilosta.lv

Majas lapa: www.pavilosta.lv

Statuss: Pašvaldību attīstības departamenti

Regions: Kurzeme

Apraksts: Konsultācijas klientiem

Kontaktpersona: n/d