Rojas novada pašvaldības Attīstības nodaļa

Talrunis: 37163220840

Epasts: agnese.veckagane@roja.lv; ligita.snore@roja.lv

Majas lapa: www.roja.lv

Statuss: Pašvaldību attīstības departamenti

Regions: Kurzeme

Apraksts: Konsultācijas klientiem

Kontaktpersona: n/d