Saldus novada dome

Talrunis: 37163807902

Epasts: sarmite.ozolina@saldus.lv

Majas lapa: www.saldus.lv

Statuss: Pašvaldību attīstības departamenti

Regions: Kurzeme

Apraksts: Pamatuzdevumi: veikt Saldus novada sociāli ekonomiskās attīstības plānošanu, izstrādāt un aktualizēt teritorijas plānojumus, izstrādāt, ieviest vai koordinēt projektus pašvaldības kompetencē esošajās jomās un organizēt pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu.

Kontaktpersona: Attīstības departamenta direktore Sarmīte Ozoliņa