Skrundas novada pašvaldības Attīstības komiteja

Talrunis: 37163331555

Epasts: dome@skrunda.lv

Majas lapa: www.skrunda.lv

Statuss: Pašvaldību attīstības departamenti

Regions: Kurzeme

Apraksts: Konsultācijas klientiem

Kontaktpersona: n/d