Ventspils novada pašvaldības Atīistības nodaļa

Talrunis: 37163629459

Epasts: ginta.roderte@ventspilsnd.lv

Majas lapa: n/d

Statuss: Pašvaldību attīstības departamenti

Regions: Kurzeme

Apraksts: Nodrošina investīciju piesaisti Ventspils novada attīstības projektu īstenošanai un organizē novada attīstības programmas izstrādi un sekmē tās ieviešanu. Organizē un pārrauga teritorijas plānojuma un ierosināto detālplānojumu izstrādi un realizēšanu. Sekmē uzņēmējdarbības attīstību novada administratīvajā teritorijā un nodrošina ar vides aizsardzību un dabas resursu izmantošanu saistīto jautājumu izskatīšanu.

Kontaktpersona: Vecākā speciāliste attīstības jautājumos Ginta Roderte