Ventspils pilsētas dome

Talrunis: 37167027386

Epasts: Kristine.Krasovska@ventspils.gov.lv

Majas lapa: www.ventspils.lv

Statuss: Pašvaldību attīstības departamenti

Regions: Kurzeme

Apraksts: Attīstības pārvaldes pamatuzdevums ir koordinēt kā nacionālo, tā arī Eiropas Savienības fondu un citu finanšu avotu finansējuma piesaisti, izstrādāt priekšlikumus investīciju izlietojumam un labvēlīgas investīciju vides radīšanai, lai nostiprinātu pilsētas saimniecisko pastāvību un celtu tās iedzīvotāju labklājības līmeni. Vienlaikus Attīstības pārvaldes uzdevums ir tās kompetencē esošo investīciju projektu ieviešanas gaitas koordinācija.

Kontaktpersona: izpilddirektora vietniece – attīstības pārvaldes vadītāja Kristīne Krasovska