Biznesa inkubatora "Magnus" filiāle Madonā

Talrunis: 37129294245

Epasts: dace@magnus.lv

Majas lapa: www.magnus.lv

Statuss: Biznesa Inkubatori

Regions: Vidzeme

Apraksts: Sniedz biznesa un kvalitātes vadības konsultācijas, organizē apmācības,nodrošina juridiskos un kvalitātes sistēmu ieviešanas pakalpojumus, sniedz palīdzību finansējuma piesaistē, veicina sadarbību starp inkubatora biedriem un citiem sadarbības partneriem/

Kontaktpersona: Dace Āriņa