Darba devēju konfederācijas reģionālā struktūra Cēsīs

Talrunis: 37164279060

Epasts: jolanta@lddk.lv

Majas lapa: www.lddk.lv

Statuss: Biedrība,NVO

Regions: Vidzeme

Apraksts: Nodrošina darba devēju interešu pārstāvniecību politikas lēmumu pieņemšanā valsts un ES līmenī, veic apmācības, piedalās pieredzes apmaiņas pasākumos, veic dažādu līmeņu normatīvo aktu ekspertīzes, rīko seminārus un organizē publicitātes un informācijas pasākumus

Kontaktpersona: Jolanta Vjakse