Abulas lauku partnerība

Talrunis: 37126453196

Epasts: n/d

Majas lapa: www.smiltene.lv

Statuss: Biedrība,NVO

Regions: Vidzeme

Apraksts: Veicina iedzīvotāju iesaistīšanos aktivitātēs ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti, ir viens no vietējo attīstības procesu iniciatoriem, veicinātājiem un virzītājiem, māca cilvēkus strādāt tajos apstākļos, kādos viņi dzīvo, un izmantot tos resursus, kuri ir pieejami, piesaista finansējumu projektu konkursu organizēšanai/

Kontaktpersona: Sveta Rozīte