Alūksnes lauku partnerība

Talrunis: 37164322236

Epasts: santa.harjo@aluksne.lv

Majas lapa: www.aluksne.lv

Statuss: Biedrība,NVO

Regions: Vidzeme

Apraksts: Izmanto sabiedrības līdzdalības principus, izstrādā un īsteno stratēģiju teritorijas ilgtspējīgai attīstībai; veicina iedzīvotāju un vietējo kopienu iniciatīvu, kas vērsta uz dzīves kvalitātes uzlabošanu un vides attīstību; koordinē un piesaista finansiālos un cita veida resursus

Kontaktpersona: Santa Harjo-Ozoliņa