Lauku partnerība Sateka

Talrunis: 37128628478

Epasts: sarmite.krisane@vidzeme.lv

Majas lapa: www.sateka.lv

Statuss: Biedrība,NVO

Regions: Vidzeme

Apraksts: Organizē apmācības, motivē darbībai vietējā kopienā, organizē pieredzes apmaiņas braucienus, lai apgūtu citu kopienu pieredzi, kā arī rastu inovatīvus risinājumus uzņēmējdarbības dažādošanā; piesaista finanšu līdzekļus nelielu projektu konkursu organizēšanai, izstrādā teritorijas attīstības stratēģiju

Kontaktpersona: Sarmīte Krišāne