Vidzemes lauku partnerība "Brasla"

Talrunis: 37126499057

Epasts: magonel@inbox.lv

Majas lapa: www.partneriba-brasla.lv

Statuss: Biedrība,NVO

Regions: Vidzeme

Apraksts: Veicina vietējo iedzīvotāju iniciatīvas, kas vērstas uz lauku problēmu risināšanu; izstrādā stratēģijas ilgtspējīgai lauku attīstībai un meklē finansējumu to īstenošanai; attīsta kopienu kapacitāti un vietējās sadarbības tīklu; koordinē un piesaista finansiālos resursus

Kontaktpersona: Līga Magone,