Cēsu rajona lauku partnerība

Talrunis: 37129782159

Epasts: maris@partneriba.lv

Majas lapa: www.partneriba.lv

Statuss: Biedrība,NVO

Regions: Vidzeme

Apraksts: Piesaista un koordinē finanšu un citus resursus, projektu veidā piešķir finansējumu dažādām sabiedrības interešu grupām, koordinē efektīvu sabiedrības interešu grupu darbošanos, izstrādā Cēsu rajona lauku teritoriju stratēģisko plānu/

Kontaktpersona: Māris Cīrulis