Biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK)

Talrunis: 37167225595

Epasts: info@chamber.lv

Majas lapa: www.chamber.lv

Statuss: Biedrības, NVO

Regions: Rīga

Apraksts: Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir nevalstiska un politiski neitrāla Latvijas uzņēmumu apvienība, kura pēc tirdzniecības un rūpniecības kameru pasaules labākās prakses Latvijā veido uzņēmējdarbībai labvēlīgāku vidi un veicina Latvijas uzņēmumu konkurētspēju Eiropas Savienības un trešo valstu tirgos. LTRK ir vienīgā Latvijas organizācija, kas kalpo uzņēmēju interešu aizstāvībai visās nozarēs un aizstāv visu lielumu uzņēmumu saimnieciskās intereses visos valsts reģionos. LTRK ir biedrs EUROCHAMBRES, kas Eiropas Savienības līmenī pārstāv vairāk nekā 20 miljonu mazos un vidējos uzņēmumus 45 valstīs. LTRK aktīvi darbojas Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā, uztur dialogu ar Eiropas Parlamentu un Eiropas Komisiju pielāgojot Eiropas tiesību aktus reālajām Latvijas tautsaimniecības interesēm. LTRK ir Latvijas uzņēmēju balss kopš 1934.gada!

Kontaktpersona: Prezidents Gundars Strautmanis