Madonas novada fonds

Talrunis: 37164822317

Epasts: mnf@inbox.lv

Majas lapa: www.madona.lv

Statuss: Biedrība,NVO

Regions: Vidzeme

Apraksts: Piesaista ziedojumus un dāvinājumus, citu fondu finansējumu projektu īstenošanai, veido pastāvīgus finanšu līdzekļu uzkrājumus; piešķir finansējumu sabiedriski nozīmīgu mērķu īstenošanai

Kontaktpersona: n/d