Lauku partnerība "No Salacas līdz Rūjai"

Talrunis: n/d

Epasts: vidzeme@llkc.lv

Majas lapa: www.nosalacaslidzrujai.lv

Statuss: Biedrība,NVO

Regions: Vidzeme

Apraksts: Uzlabo lauku iedzīvotāju dzīves kvalitāti, realizē inovatīvas idejas ar pieejamajiem dabas un kultūras resursiem, projektu veidā piešķir finansējumu dažādām sabiedrības interešu grupām

Kontaktpersona: Daiga Siliņa