Lauku partnerība Ziemeļgauja

Talrunis: 37164720324

Epasts: ruta.zepa@apollo.lv

Majas lapa: www.zgauja.lv

Statuss: Biedrība,NVO

Regions: Vidzeme

Apraksts: Izstrādā stratēģijas teritorijas ilgtspējīgai attīstībai un veicina to īstenošanu; veicina iedzīvotāju un vietējo kopienu iniciatīvu, kas vērsta uz dzīves kvalitātes uzlabošanu un vides attīstību, koordinē un piesaista finansiālos un cita veida resursus ar mērķi veicināt teritorijas ilgtspējīgu attīstību

Kontaktpersona: Rūta Zepa