Vidzemes plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centrs

Talrunis: 37128379216

Epasts: janis@aluksne.lv

Majas lapa: www.vidzeme.lv

Statuss: Informācijas centri

Regions: Vidzeme

Apraksts: Organizē seminārus un konferences par Eiropas Savienības struktūrfondiem, sniedz konsultācijas projektu sagatavotājiem

Kontaktpersona: Jānis Ceļmillers