Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs

Talrunis: 37120229931

Epasts: pauls.irbins@dome.cesis.lv

Majas lapa: www.vidzeme-innovation.lv

Statuss: Informācijas centri

Regions: Vidzeme

Apraksts: Veicina Vidzemes reģiona iedzīvotāju iesaistīšanos uzņēmējdarbības un inovāciju aktivitātēs

Kontaktpersona: Pauls Irbins