Vidzemes reģionālā enerģētikas aģentūra

Talrunis: 37126118716

Epasts: vrea@vrea.lv

Majas lapa: www.vrea.lv

Statuss: Attīstības aģentūras

Regions: Vidzeme

Apraksts: Sniedz konsultatīvu un praktisku atbalstu dažādos ar energoefektivitāti saistītos jautājumos, iedzīvotāju “zaļās domāšanas” veicināšanas pasākumiem, atjaunojamo energoresursu izmantošanas sekmēšanai

Kontaktpersona: Andis Krauklis