Vides risinājumu institūts

Talrunis: 37164127951

Epasts: lidlauks@videsinstituts.lv

Majas lapa: www.videsinstituts.lv

Statuss: Institūti

Regions: Vidzeme

Apraksts: Izstrādā un pilnveido zinātniski pamatotus risinājumus pārdomātai vides izmantošanas plānošanai un ilgtspējīgai dabas resursu apsaimniekošanai, nodarbojas ar lietišķo pētniecību, kā arī sabiedrības informēšanu un izglītošanu par moderno informācijas tehnoloģiju, īpaši uz aviācijas platformām (lidmašīnām) balstītu attālās izpētes iekārtu pielietošanu vides resursu izpētes un apsaimniekošanas jautājumu risināšanai/

Kontaktpersona: Inese Suija-Markova