Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts

Talrunis: 37164130162

Epasts: pr_sel@apollo.lv

Majas lapa: www.priekuliselekcija.lv

Statuss: Institūti

Regions: Vidzeme

Apraksts: Veic zinātnisko darbību un izstrādā ieteikumus par ilgtspējīgām, vidi saudzējošām laukaugu audzēšanas, pārstrādes un uzglabāšanas tehnoloģijām; veido jaunas laukaugu šķirnes; nodrošina kartupeļu, lopbarības augu un labības ģenētisko resursu aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu

Kontaktpersona: Arta Kronberga