Biedrība Līdere

Talrunis: 37167606110

Epasts: lidere@lid.lv

Majas lapa: www.lidere.lv

Statuss: Biedrības, NVO

Regions: Rīga

Apraksts: Organizācijas darbības mērķis ir aktivizēt mentoringa kustību Latvijā, atbalstīt topošās un esošās uzņēmējas Latvijas pilsētās un laukos, paaugstināt sieviešu īpatsvaru kvalificētu un inovatīvu uzņēmumu dibināšanā un jaunu darbavietu veidošanā, nodrošināt vienkopus brīvi pieejamas informācijas un konsultācijas iespējas.

Kontaktpersona: valdes priekšsēdētāja Aiva Vīksna