Uzņēmīgo sieviešu klubs “SENTIO”

Talrunis: 37129400511

Epasts: sentio@inbox.lv

Majas lapa: n/d

Statuss: Biedrības, NVO

Regions: Latgale

Apraksts: Mērķis ir celt sieviešu pašapziņu, radīt uzņēmumu veidošanai un jaunu darbavietu izveidei labvēlīgu vidi, veicināt esošo un topošo sieviešu uzņēmēju savstarpēju sadarbību un pieredzes apmaiņu

Kontaktpersona: n/d