Daugavpils amatnieku biedrība

Talrunis: 37165381855

Epasts: lmac@livani.lv

Majas lapa: www.latgalesamatnieki.lv

Statuss: Biedrības, NVO

Regions: Latgale

Apraksts: Mērķis: veicināt amatniecību valstī, sekmēt augstu arodu profesionālo līmeņu sasniegšanu, aizstāvē un pārstāv amatnieku intereses dažādās valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī ārvalstīs.

Kontaktpersona: n/d