Daugavpils direktoru un uzņēmēju padome

Talrunis: 37129243492

Epasts: padome@delfi.lv

Majas lapa: n/d

Statuss: Biedrības, NVO

Regions: Latgale

Apraksts: Mērķis: uzņēmēju interešu pārstāvēšana un dialoga veidošana ar valsts un pašvaldību iestādēm; uzņēmēju savtarpējās sadarbības veicināšana; uzņēmējdarbības attīstības veicināšana un ar to saistītu pasākumu un projektu izstrādāšana un īstenošana.

Kontaktpersona: vādītājs Pjotrs Savastjanovs