Rēzeknes Uzņēmēju biedrība

Talrunis: 37164633423

Epasts: biedrība@e-apollo.lv

Majas lapa: n/d

Statuss: Biedrības, NVO

Regions: Latgale

Apraksts: Biedrībā ir apvienojušies Rēzeknes uzņēmēji (darba devēji), kuru uzdevums ir uzņēmēju interešu aizstāvēšana un uzņēmēju viedokļu konsolidācija, kā arī sociālā dialoga koordinēšana starp uzņēmējiem, pašvaldībām un darbiniekiem.

Kontaktpersona: n/d