Biznesa inkubators Ideju Viesnīca Līvāni

Talrunis: 37165307800

Epasts: zane.gaiduka@livani.lv

Majas lapa: www.idejuviesnica.lv. Www.liic.lv

Statuss: Biznesa inkubatori

Regions: Latgale

Apraksts: Sniedz jaunajiem uzņēmumiem Latgales reģionā uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumus (inkubatora telpu īre, juridiskie, grāmatvedības, biroja u.c. pakalpojumi), veicinot to izveidošanos, attīstību un nostiprināšanos.

Kontaktpersona: Zane Gaiduke