Biznesa inkubators Ideju Viesnīca Preiļi

Talrunis: 37165321553

Epasts: ineta.liepniece@preili.lv

Majas lapa: www.idejuviesnica.lv. Www.preili.lv

Statuss: Biznesa inkubatori

Regions: Latgale

Apraksts: Veicina uzņēmējdarbības attīstību un jaunu uzņēmumu veidošanos Preiļu novadā, radot inovatīvus ar paaugstinātu pievienoto vērtību produktus un pakalpojumus.

Kontaktpersona: Ineta Liepniece