Biedrība Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju asociācija (MASOC)

Talrunis: 37167554825

Epasts: masoc@apollo.lv

Majas lapa: www.masoc.lv

Statuss: Biedrības, NVO

Regions: Rīga

Apraksts: MASOC ir brīvprātīga nevalstiska organizācija, nozares informatīvi-konsultatīvais centrs, kas apvieno mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmējus, speciālistus un citas ieinteresētās fiziskās un juridiskās personas, lai veicinātu nozares attīstību, sekmētu savstarpējo sadarbību un nozares speciālistu profesionālo izaugsmi.

Kontaktpersona: prezidents Vilnis Rantiņš