Biznesa inkubators Ideju Viesnīca Rēzekne

Talrunis: 37164605880

Epasts: latc@prototips.lv

Majas lapa: www.idejuviesnica.lv

Statuss: Biznesa un Tehnoloģiskie parki/centri

Regions: Latgale

Apraksts: Mērķis: sekmēt inženiertehnoloģiju nozaru attīstību Latgalē, nodrošinot sadarbību starp akadēm. un zinātn. institūcijām, pašvaldībām un uzņēmējiem; piesaistīt investīcijas inženiertehnoloģiju nozarei, sekmējot inovācijas, eksporta pieaugumu un radot jaunas darba vietas; īstenot inovatīvus starpnozaru un pārrobežu sadarbības projektus.

Kontaktpersona: Biznesa inkubatora vadītājs Māris Igavens