Rēzeknes Speciālā ekonomiskā zona (SEZ)

Talrunis: 37164625941

Epasts: info@rsez.lv

Majas lapa: www.rsez.lv

Statuss: Finansu institūcijas

Regions: Latgale

Apraksts: Atbalsta un veicina komercdarbību Rēzeknes Speciālajā ekonomiskajā zonā. Finansē RSEZ teritorijas infrastruktūras attīstību

Kontaktpersona: n/d