Lauku konsultāciju un izglītības centrs

Talrunis: 37165423736

Epasts: daugavpils@llkc.lv

Majas lapa: www.llkc.lv

Statuss: Informācijas centri

Regions: Latgale

Apraksts: Veicina lauku attīstību, paaugstinot lauku uzņēmēju profesionālās un ekonomiskās zināšanas, organizējot pasākumus, kas paaugstinātu viņu konkurētspēju ES. Organizē Zemkopības Ministrijas padotībā esošajās iestādēs darbinieku tālākizglītību.

Kontaktpersona: n/d