Daugavpils Universitātes tehnoloģiju pārneses punkts

Talrunis: 37129482227

Epasts: tpk@du.lv, elizabete.vilcane@du.lv

Majas lapa: www.du.lv

Statuss: Inovācijas un tehnoloģiju pārneses centri

Regions: Latgale

Apraksts: Piedāvā dažādus pakalpojumus socioloģisko, ekonomisko, psiholoģisko, ekoloģijas un vides un sistēmātiskās bioloģijas pētījumu jomā; veic dažādu materiālu analīzi un rentgenstruktūranalīzi; veic valodu apmācīšanu un tulkošanas pakalpojumus.

Kontaktpersona: n/d