Aglonas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centrs

Talrunis: 37129907423

Epasts: inara.grazule@aglona.lv

Majas lapa: www.aglona.lv

Statuss: Pašvaldību attīstības departamenti

Regions: Latgale

Apraksts: Mērķis: veidot saikni starp uzņēmēju vēlmēm, iecerēm un vietējo varu. Informē uzņēmējus un interesentus par valsts, ES, pašvaldības atbalstāmiem piedāvājumiem uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Aglonas novadā.

Kontaktpersona: vadītāja Ināra Gražule