Daugavpils novada domes Īpašuma apsaimniekošanas un uzņēmējdarbības veicināšanas nodaļa

Talrunis: 37165476739

Epasts: vasilisa.pudovkina@dnd.lv

Majas lapa: n/d

Statuss: Pašvaldību attīstības departamenti

Regions: Latgale

Apraksts: Sniedz primārās konsultācijas un informē par atbalsta mehānismiem esošos un topošos uzņēmējus, palīdzot pieņemt pareizāko lēmumu par racionālāko attīstības veidu vai kāda projekta ceļu; veicina tūrismu un tūristu piesaisti novadā; izsniedz atļaujas un licences komercdarbībai; rīko informatīvi izglītojošus pasākumus bezdarba samazināšanas jomā.

Kontaktpersona: n/d