Biedrība Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija

Talrunis: 37129253093

Epasts: valdis_freidenfelds@neonet.lv, siffa@siffa.lv

Majas lapa: www.siffa.lv

Statuss: Biedrības, NVO

Regions: Rīga

Apraksts: Biedrības mērķis ir veicināt farmaceitisko firmu pārstāvniecību darbību Latvijā, veicināt un atbalstīt farmaceitisko preču organizētā tirgus attīstību, ka arī uzlabot veselības aprūpes kvalitāti, paaugstināt izglītības uz zināšanu līmeni Latvijas Republikas ārstu, farmaceitu un iedzīvotāju vidū. pārstāv savu biedru intereses attiecībās ar valsts, pašvaldību institūcijām, uzņēmumiem, uzņēmējsabiedrībām, citām juridiskām un fiziskām personām;Biedrība informē Latvijas iedzīvotājus par aktualitātēm un jaunumiem farmaceitiskās produkcijas ražošanā, sniedz informāciju un rekomendācijas par jautājumiem, kas saistīti ar farmaceitisko produkciju, tās ražošanu, izplatīšanu un lietošanu, kā arī farmaceitisko produktu ražošanas kompāniju darbību, rūpējas par savu biedru profesionālo sagatavotību, izplata informāciju biedru vidū, veicina, organizē un izpilda zinātniskos pētījumus savās nozarēs, sadarbojas ar atbilstošiem zinātniskiem institūtiem, speciālistiem u.c. aktivitātes.

Kontaktpersona: izpilddirektors Valdis Freidenfelds