Līvānu novada Lauku attīstības daļa

Talrunis: 37165307254

Epasts: dominiks.jauja@livani.lv

Majas lapa: n/d

Statuss: Pašvaldību attīstības departamenti

Regions: Latgale

Apraksts: Veicina lauku attīstību, paaugstinot lauku uzņēmēju profesionālās un ekonomiskās zināšanas un informējot par Lauku attīstības plāna aktualitātēm, rīkojot informatīvi-konsultatīvās dienas lauksaimniekiem.

Kontaktpersona: vadītājs Dominiks Jauja