JIC Jelgabas Biznesa Inkubators - Aizkraukles nodaļa

Talrunis: 37120044784

Epasts: ieva.korne@jic.lv

Majas lapa: www.jic.lv

Statuss: Biznesa Inkubatori

Regions: Zemgale

Apraksts: Galvenie pakalpojumi MVU: Produkta izstrādes un pilnveides pakalpojumi; papildus finansējuma piesaiste; Eksporta veicināšana; Mārketings; Infrastruktūras pakalpojumi; Sadarbības tīkls.

Kontaktpersona: nodaļas vadītāja Ieva Korne