ZINIS - Zināšanu un inovācijas sabiedrība

Talrunis: 37167692319

Epasts: zinis@zinis.lv

Majas lapa: www.zinis.lv

Statuss: Biedrības, NVO

Regions: Rīga

Apraksts: ZINIS sekmē uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstību Latvijā ar mērķi uzlabot dažādu sabiedrības grupu, jo īpaši jaunatnes, jauno ideju autoru un uzņēmēju izpratni par inovācijas jēdzienu un tās lomu konkurētspējas veicināšanā, pilnveidot inovācijas politiku reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī, kā arī iedrošināt pēc iespējas plašāku sabiedrības un uzņēmēju daļu pievērsties inovatīvu risinājumu izstrādei un pielietošanai sadzīvē un uzņēmējdarbībā.

Kontaktpersona: Valdes priekšsēdētāja Agnese Griņeviča